ธนันต์ ศรีสกุล : 2 รายการ
พื้นฐานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ธนันต์ ศรีสกุล
สำนักพิมพ์ วิตตี้กรุ๊ป
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 320 หน้า, ขนาด 17x22 ซม.

  สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไดโอด, ทรานซิสเตอร์, เฟต, ไอซี ฯลฯ ตลอดจนการออกแบบวงจรที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยไดโอด (Diode)
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยทรานซิสเตอร์ (BJT)
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ามอสเฟต (MOSFET)
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยออปแอมป์ (Op-Amp)
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรแอมปลิจูดมอดูเลชันและแอมปลิจูดดีมอดูเลชันด้วยไอซี AD633
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยอุปกรณ์โอทีเอ (OTA)
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรผลิตความถี่ด้วยออปแอมป์และเฟต
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรกรองความถี่
 • การออกแบบวงจรขยายสัญญาณลอการิธึม
 • รวมตัวอย่างการออกแบบวงจรที่น่าสนใจ
การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม PSpice
การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม PSpice

ธนันต์ ศรีสกุล
สำนักพิมพ์ วิตตี้กรุ๊ป
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 168 หน้า, ขนาด 19 x 24 ซม.

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการจะศึกษา และทำความเข้าใจการทำงานของวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์... วิเคราะห์วงจรก่อนสร้างจริง งานอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการใช้โปรแกรม PSpice จำลองการทำงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่...
 • การทำงานของไดโอด
 • การทำงานของทรานซิสเตอร์
 • การทำงานของมอสเฟต
 • การทำงานของออปแอมป์
 • การทำงานของวงจรผลิตความถี่
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว