ประหยัด แก้วอำไพ : 1 รายการ
คู่มือเตรียมสอบ Admission คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย O-Net A-Net
คู่มือเตรียมสอบ Admission คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย O-Net A-Net

ประหยัด แก้วอำไพ
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 165 บาท, จำนวน _ หน้า

สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ O-Net และ A-Net ที่มีเวลาสอบน้อยหรืออาจคิดว่าเตรียมตัวไม่ทัน เพราะแต่ละข้อของข้อสอบที่ได้เฉลยได้บอกเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแผนผังความคิดรวบยอด (Mind Mapping) เพื่อแสดงความเชื่อมโยงแต่ละบทเรียนให้ด้วย และที่สำคัญการเฉลยวิธีทำแต่ละข้อเป็นการอธิบายอย่างละเอียดพร้อมรูปภาพประกอบการคำนวณ เพื่อความเข้าใจที่รวดเร็ว
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว