ธนู ทดแทนคุณ, ผศ. : 1 รายการ
ร้อยแปด (๑๐๘) คำไทยที่มักใช้ผิด
ร้อยแปด (๑๐๘) คำไทยที่มักใช้ผิด

ธนู ทดแทนคุณ, ผศ.
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า

หนังสือ “ร้อยแปด (๑๐๘) คำไทยที่มักใช้ผิด” เล่มนี้มีจุดกำเนิดจากความรู้สึกถึงภาวะวิกฤตของภาษาไทย ซึ่งเกิดขึ้นโดยคนไทยไม่รู้ตัว และยังคงใช้ภาษาไทยผิด ๆ ภายในเล่มมีจุดเด่นตรงที่ผู้เขียนได้คัดสรรคำไทยในชีวิตประจำวันที่มักใช้ผิดจำนวน ๑๐๘ คำ นำเสนอโดยเปรียบเทียบคำที่เขียนถูกและเขียนผิดให้เห็นอย่างชัดเจน มีคำอ่าน , ชนิดของคำ ที่มาหรือรากคำ

มีคำแปลความหมายรวมทั้งอธิบายการใช้คำแต่ละคำ พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ในคำนั้น ๆ ตลอดจนตัวอย่างการใช้คำไว้อย่างครบครัน ท้ายเล่มนี้สรุปคำและแบบสอบวัดความรู้พร้อมทั้งเฉลยอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ นักเรียนนักศึกษาทุกคน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว