ภราดร จินดาวงศ์ : 1 รายการ
การจัดการความรู้ KM : Knowledge Management - The Experience
การจัดการความรู้ KM : Knowledge Management - The Experience

ภราดร จินดาวงศ์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 195 บาท, จำนวน _ หน้า

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยให้ผู้อ่านได้เปิดวิสัยทัศน์และตระหนักในการที่จะทำให้มีการจัดการความรู้เกิดขึ้นในองค์กร โดยประกอบด้วยเนื้อหาในเชิงทฤษฎี และตัวอย่างของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำเอาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ภายในองค์กรของผู้อ่านได้อย่างเหมาะสมต่อไป
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว