เจริญ เสาวภาณี : 3 รายการ
เขียนแบบบ้านด้วยตนเอง
เขียนแบบบ้านด้วยตนเอง

เจริญ เสาวภาณี
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 195 บาท, จำนวน _ หน้า

อธิบายถึงลำดับขั้นตอนการเขียนแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว และบ้านสองชั้นด้วยตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกเขียนแบบพื้นฐาน ที่เขียนเป็นรูปทรงเรขาคณิต 1 มิติ 2 มิติ 3 มิติ และสุดท้ายเขียนแบบบ้านตามลำดับ เป็นการฝึกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบบ้านพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดทักษะเป็นช่างเขียนแบบมืออาชีพในโอกาสต่อไป ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกเขียนแบบไว้ท้ายบทสำหรับฝึกเขียน
ซ่อมบำรุงรักษาบ้านด้วยตนเอง
ซ่อมบำรุงรักษาบ้านด้วยตนเอง

เจริญ เสาวภาณี
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 145 บาท, จำนวน _ หน้า

บ้าน เป็นที่พักอาศัย บ้านที่ดีจ้องมีขนาดพื้นที่บ้านที่สัมพันธ์กับขนาดของที่ดินที่ปลูกสร้าง และจำนวนชั้นที่เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกครอบครัว เมื่อเวลาผ่านไปนานบ้านก็เกิดการสึกหรอจึงต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุงเบื้องต้นด้วยตนเองในระดับหนึ่งก่อนที่จะไปพึงช่างมืออาชีพข้างนอกที่ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเรียบเรียงจากประสบการณ์อาชีพรับราชการครู สถาปนิกออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เขียนแบบ ค้นคว้าด้วยตนเอง สังเกต พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน และสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในแต่ละสาขา ได้รวบรวมปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุด พบเห็นเป็นประจำ จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือช่วยแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี
สร้างบ้านด้วยตนเอง
สร้างบ้านด้วยตนเอง

เจริญ เสาวภาณี
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 145 บาท, จำนวน _ หน้า

อธิบายถึงขั้นตอนการสร้างบ้านด้วยตัวคุณเอง หรือพูดง่าย ๆ ว่า ตัวเราก็สามารถสร้างบ้านเองได้ โดยได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างบ้าน เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมพื้นที่หรือที่ดินในการปลูกสร้าง การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง และวัสดุที่ใช้ในการสร้าง ตั้งแต่สิ่งที่ต่ำสุดของบ้าน คือ เสาเข็ม จนกระทั้งสิ่งที่สูงสุดของบ้าน คือ หลังคา นอกจากนี้ยังมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการจะสร้างบ้านด้วยตนเอง ทั้งเจ้าของบ้าน สถาปนิก วิศวกร ช่างก่อสร้าง คนงาน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว