อาริสา จะรา : 1 รายการ
การละเล่นพื้นบ้านไทย
การละเล่นพื้นบ้านไทย

อาริสา จะรา
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 75 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละภาคของไทย ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ มาไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจในการละเล่นพื้นบ้านได้มีโอกาสเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างไว้ ก่อนที่จะถูกลบเลือนไป
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว