IMAGE GROUP : 45 รายการ
Business Law for MD กฏหมายธุรกิจเพื่อผู้บริหาร 2
Business Law for MD กฏหมายธุรกิจเพื่อผู้บริหาร 2

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 384 หน้า

ด้วยเนื้อหาเข้มข้นของข้อกฎหมายที่ประสบพบเจอเป็นประจำในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันBusiness Law for MD 2 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการร่วมเป็นหุ้นส่วนบริษัท การลงทุนทรัพย์สินและหนี้สิน ฯลฯ หากคุณกำลังปวดหัวกับหัวข้อทางกฎหมายที่ยุ่งยากและทำให้การดำเนินธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงหนังสือเล่มนี้ จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีราวกับมีทนายมือหนึ่งมาช่วยชี้ทางออกให้คุณถึงบริษัท
Inter Trade & Investment กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
Inter Trade & Investment กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 352 หน้า

การบูรณาการทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้นำมาซึ่งกฎกติกาต่าง ๆ อาจจะเป็นทั้งภัยคุกคามและโอกาสเชิงการแข่งขันที่เข้มข้น Inter Trade & Investment จะเป็นคู่มือที่ทำให้บรรษัทข้ามชาติสามารถยืนหยัดอยู่บนเวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคง
E-Direct Marketing การตลาดทางตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์
E-Direct Marketing การตลาดทางตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 416 หน้า

วิธีทำการตลาดยุคใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต อีเมล์ และอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงมากที่สุด โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ ด้วยการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ หลักการ วิธีทำการตลาดทางตรง การตลาดด้วยอีเมล์ รวมถึงการตลาดฐานข้อมูล เทคนิคการหาข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางการตลาดซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์และแคมเปญการตลาด
Foreign Exchange Risk Management
Foreign Exchange Risk Management

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 352 หน้า

หากอัตราแลกเปลี่ยนคือปัจจัยสู่กำไรหรือขาดทุนของกิจการหากค่าเงินที่ผันผวนปั่นป่วน ความมั่นคงทางการเงินของคุณ หากคุณต้องการอยู่เหนือความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดเงินตราระหว่างประเทศจะกลับกลายเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะได้กอบโกย เนื่องจากตลาด ดังกล่าวมีปริมาณการไหลเวียนของเม็ดเงินสูงกว่า 14 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน และ Foreign Exchange Risk Management นี้ จะเป็นคู่มือเข้าสู่ตลาดที่นักลงทุนจะวางไม่ลง
Meeting Revolution ปฏิวัติการประชุม 2
Meeting Revolution ปฏิวัติการประชุม 2

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 384 หน้า

เคยสงสัยไหมว่า แม้ว่าจะควบคุมต้นทุนในทุกทางแล้ว ทั้งในสายการผลิตและด้านบุคลากร แต่ต้นทุนก็ยังคงสูงเมื่อเทียบกับรายได้ที่รับ เชื่อหรือไม่ว่าต้นทุนส่วนหนึ่งที่เสียเปล่าไปนั้นมาจากการประชุมที่ไร้ประสิทธิภาพหนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้การประชุมไม่ใช่การสูญเสียเวลาที่มีค่าของบุคลากรไปฟรี ๆ แล้วคุณจะประหลาดใจกับกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลของการปฏิวัติการประชุม
Financial Crisis ตรวจจับข้อผิดพลาดทางการเงิน
Financial Crisis ตรวจจับข้อผิดพลาดทางการเงิน

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 368 หน้า

การดำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบันไม่มีเวลาให้สำหรับการลองผิดลองถูกวิธีที่ดีที่สุดคือเรียนรู้ข้อผิดพลาดที่มักเกิดกับผู้ประกอบการรายแล้วรายเล่าและวิธีการป้องกันข้อผิดพลาดเหล่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดกับธุรกิจของคุณ พร้อมทั้งสร้างระบบเตือนภัยทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือผ่อนหนักเป็นเบา วิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคู่มือตรวจสุขภาพทางการเงินเพื่อช่วยให้หาแนวทางป้องกันก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดเสียหาย รวมทั้งการวินิจฉัยและวิธีการทำรายงานทางการเงินที่คุณไม่ควรมองข้าม
Competency for Recruitment เพื่อการสรรหาและคัดเลือก
Competency for Recruitment เพื่อการสรรหาและคัดเลือก

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 352 หน้า

เครื่องมือช่วยองค์กรคัดกรองพนักงานแบบมืออาชีพนอกจาก Competency จะถูกนำมาใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและแยก Performance ของพนักงานดีเด่นแล้ว Competency ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือตรวจวัดทักษะความสามารถและคุณลักษณะของผู้สมัครเพื่อพิจารณาหาผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมากที่สุด พร้อมแนวทางการประยุกต์ใช้ Competency ที่อ่านเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้ทันที
Brand Positioning การวางตำแหน่งตราสินค้า
Brand Positioning การวางตำแหน่งตราสินค้า

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 368 หน้า

เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของทฤษฎี ซึ่งประกอบด้วยแนวความคิด องค์ประกอบ และกลยุทธ์ในการวางตำแหน่ง อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของกรณีศึกษา 66 แบรนด์ดัง ประกอบด้วยความหลากหลายขององค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ได้นำเอาแนวความคิดของ “การวางตำแหน่ง” ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของตนเอง บทเรียนความสำเร็จและความล้มเหลวของ 66 ธุรกิจระดับโลกเหล่านี้สามารถใช้ศึกษาเป็นแนวทางและนำไปปรับใช้กับการวางตำแหน่งของคุณได้
Excellent Result ผลงานสร้างเงิน
Excellent Result ผลงานสร้างเงิน

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 368 หน้า

“วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้” ผู้ดำเนินธุรกิจอย่างชาญฉลาดย่อมมอง “ผลลัพธ์” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเสมอการดำเนินธุรกิจอาจไม่ต้องสนใจเหตุผลร้อยแปดพันเก้า ของการดำรงอยู่ หากแต่ต้องการ “ผลลัพธ์จากการทำงาน” เพื่อประสบความสำเร็จเพราะธุรกิจไม่ต้องการคนทำงานตามหน้าต้องการ “ผลลัพธ์” จากการปฏิบัติหน้าที่นั่นเอง
Business Chinese ทางลัดสู่ธุรกิจจีน
Business Chinese ทางลัดสู่ธุรกิจจีน

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 999 บาท, จำนวน 370 หน้า

หนังสือคู่มือตัวอย่างบทสนทนาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจกับชาวจีน โดยแสดงเป็นตัวอักษรจีน Han Yu Pin Yin และคำแปลภาษาไทย ทบทวนคำศัพท์ธุรกิจที่สำคัญแนะนำแหล่งธุรกิจในประเทศจีน รายชื่อ 100 Supplier สินค้าจีนบทสนทนาครบทุกขั้นตอนตั้งแต่วางแผนการเดินทาง พบปะเจรจาอย่างเป็นทางการ เทคนิคต่อรองราคาหารือวิธีชำระเงินและขนส่งสินค้าจนถึงขั้นตกลงซื้อขายและเซ็นสัญญาร่วมกัน
Excellent Employee กุญแจสู่...พนักงานชั้นเลิศ
Excellent Employee กุญแจสู่...พนักงานชั้นเลิศ

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 408 หน้า

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและยุทธวิธีการทำงานของคุณให้อยู่ในมือด้วย Excellent Employee หนังสือที่เปรียบเสมือน พิมพ์เขียวที่ให้คุณเห็นภาพในมุมกว้างได้ เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งก้าวเข้าสู่เส้นทางการทำงาน หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าคุณควรปฏิบัติต่องานของคุณและเจ้านายของคุณอย่างไร
A+ Working Attitude ทัศนคติกำหนดทุกสิ่ง
A+ Working Attitude ทัศนคติกำหนดทุกสิ่ง

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 352 หน้า

ทัศนคติของพนักงานมีผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายและการเพิ่มลดของผลกำไร จากการประกอบการอย่างไม่น่าเชื่อ เจ้าของกิจการต่างทราบดีว่ารายได้ของบริษัทเกิดจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และจิตสำนึกการประหยัดเพื่อลดต้นทุน รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าและบริการของพนักงาน ส่วนสำคัญของการบริหารธุรกิจในวิกฤตการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานจึงเป็นการยกระดับทัศนคติของพนักงานให้สูงขึ้น เพื่อสนับสนุนแผนการดำเนินงานอันทรงประสิทธิภาพของคุณต่อไป
Hunting and Interview เทคนิคการไล่ล่าและสัมภาษณ์พนักงาน
Hunting and Interview เทคนิคการไล่ล่าและสัมภาษณ์พนักงาน

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 397 หน้า

การสัมภาษณ์งานมักถูกเลือกให้เป็นปราการด่านแรกในการทำความรู้จักปฏิภาณไหวพริบ และทัศนคติของว่าที่พนักงานใหม่ในบริษัท ดังนั้น ผู้สัมภาษณ์จะต้องศึกษาเทคนิค และอาศัยวิธีการต่างๆ เพื่อเรียนรู้การตั้งคำถามกดดันให้ผู้สมัครงานเผยตัวจริง ออกมาให้มากที่สุดในการเฟ้นหา “เพชรเม็ดงาม” ที่ทุกองค์กรต่างคาดหวัง และร่วมสร้างความสำเร็จและความยั่งยืนไปพร้อมกัน
Meeting Revolution ปฏิวัติการประชุม
Meeting Revolution ปฏิวัติการประชุม

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 352 หน้า

ปฏิวัติการประชุมแบบเดิม ๆ ที่ไร้ประสิทธิผล แน่นอนว่าการประชุมทุกครั้งย่อมมีความสำคัญ แต่ผู้เข้าร่วมประชุมจะเคยรู้สึกแบบนี้หรือไม่ เข้าไปนั่งเป็นตัวประกอบฉากเพื่อฟังคำชี้ขาดของผู้จัดการเสียเวลาเปล่า การประชุมคือตัวถ่วงการทำงาน ไม่เคยได้ข้อสรุปอะไรที่ชัดเจนมีแต่คำด่า ไม่มีคนช่วยหาหนทางแก้ไข ถึงเวลาปฏิวัติการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นต้นทางแห่งความสามัคคี มีส่วนร่วม และปรับทัศนคติที่จะช่วยนำพาผลลัพธ์ที่ดีสู่ทุกฝ่าย ขยายไปเป็นภาพรวมที่ดีต่อผลประกอบการของธุรกิจได้อย่างชัดเจน
A+ Leadership
A+ Leadership

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 432 หน้า

นักบริหารสมัยใหม่ต้องกระทำตัวแตกต่างจากผู้นำแบบดั้งเดิม ที่คุ้นเคยกับการแย่งชิงอำนาจแต่นักบริหารสมัยใหม่ต้องทำให้สมาชิกในทีมยอมรับและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน “การนำของผู้บริหารยุคใหม่” จึงไม่ใช่ความรีบร้อนเพื่อก้าวไปข้างหน้าแต่ต้องมีความสามารถที่หลากหลายและรักษาสมดุลระหว่างทางที่ต้องพบอุปสรรคมากมาย “การบริหารตน บริหารเทคนิค และสร้างสายสัมพันธ์” จึงเป็นเคล็ดลับสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพเพราะการขยับมือไม้ของนักบริหารล้วนมีผลกระทบต่อลูกน้องและผู้ร่วมงานอื่นทั้งสิ้น
China Law กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน
China Law กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 499 บาท, จำนวน 170 หน้า

กระแสการลงทุนในประเทศจีนกำลังมาแรง การเรียนรู้รายละเอียดในด้านต่าง ๆ ก่อนการลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับกฎหมายการลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพิจารณาข้อตกลงทางด้านกฎหมายต่าง ๆ จะผิดพลาดไม่ได้ หนังสือ กฎหมายการลงทุนในประเทศจีนจะช่วยให้ท่านทำความเข้าใจและตัดสินใจทางด้านธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลกับภาษาที่สองซึ่งท่านไม่เข้าใจ แปลและเรียบเรียงโดย นายกิติ ปิลันธนดิลก น.บ.มน.บ.ท. ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตยัยการพิเศษประจำกรม กรมอัยการ)
Quality Tax Planning
Quality Tax Planning

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 518 หน้า

บริหารภาษีอย่างผู้รู้ได้ด้วยตนเอง โดย Quality Tax Planning จะวางรากฐานในการ ทำความเข้าใจภาษีเงินได้ให้กับท่าน อีกทั้งยังแนะนำกลยุทธ์ในการบริหาร และการวางแผนภาษีเงินได้ ซึ่งจะมีทั้งคำสั่งประกาศฉบับต่าง ๆ ของกรมสรรพากร หนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพากรและคำพิพากษาของศาล ที่จะอธิบายและชี้กลยุทธ์ให้กับท่านบริหารภาษีเงินได้อย่างผู้รู้ที่แท้จริง และสามารถอ้างอิงข้อมูลได้โดยที่ท่านไม่ต้องจบกฎหมายหรือบัญชี
Business Law for MD กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้บริหาร 1
Business Law for MD กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้บริหาร 1

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 436 หน้า

แม้บริษัทจะมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน แผนกลยุทธ์ที่เยี่ยมยอด รวมถึงการบริหารจัดการที่ไม่เป็นสองรองใคร แต่หากไม่เจนจัดในด้านกฎหมาย ก็อาจพลาดพลั้งพลาดท่าตกม้าตายตอนจบได้ง่ายๆ Business Law for MD 1 จะทำให้คุณเข้าใจถึงหัวข้อกฎหมายทั่วไปที่มักจะต้องพบเจอเสมอในการทำธุรกิจ เช่น เช็ค การเช่า สัญญาการซื้อขาย การถือครองที่ดิน เป็นต้น เพื่อตัดขาดการถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยช่องว่างทางข้อกฎหมาย และเพื่อไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่งทางการค้าของคุณอีกต่อไป
E-Brand Building for Future Business
E-Brand Building for Future Business

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 320 หน้า

โลกยุคใหม่ที่ใคร ๆ ก็หนีไม่พ้นอินเตอร์เน็ต ย่อมเป็นขุมทองธุรกิจที่ต้องเร่งฝีเท้าเข้าจับจองพื้นที่ E-Brand Building for Future Business ถอดรหัสความสำเร็จและคุณสมบัติของเว็บไซต์สากลยอดนิยม ทั้ง Yahoo, Google, CDNow, iVillage พร้อมกรณีศึกษาเทียบเคียงกับเว็บไซต์ชื่อดังของไทย อาทิ Sanook, Kapook, Pantip, Tarad ฯลฯ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มุ่งเป้าขยายกิจการและชื่อเสียงในโลกไซเบอร์ เพื่อต่อยอดสู่การเป็นแบรนด์ระดับอินเตอร์
Marketing Management ง่าย...เหมือนจับวาง !!!
Marketing Management ง่าย...เหมือนจับวาง !!!

IMAGE GROUP
สำนักพิมพ์ อิมเมจกรุ๊ป
ราคาปก 699 บาท, จำนวน 480 หน้า

ในปัจจุบันมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหนังสือที่มีเค้าโครงแปล ดัดแปลงมาจากตำราสัญชาติอเมริกัน ทำให้นักการตลาดไทยส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาศึกษาทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่ซับซ้อน และโยงใยกับสถานการณ์ที่ไกลตัวออกไปโดยไม่สามารถทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท ้ ซึ่งแตกต่างจาก Marketing Management ง่ายเหมือนจับวาง หนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการการตลาดและการประเมินผลภาคการปฏิบัติซึ่งอธิบายกระบวนการวางแผนการ ตลาดกรณีศึกษาจากของจริงตั้งแต่ต้นจนจบ อ้างอิงหลักการของ Balanced Scorecard เชื่อมโยงกับการวางแผนงบประมาณ ตลอดจนการผลักดันให้ แผนเกิดการดำเนินการจริงด้วยระบบการประเมินผลที่เหมาะสม
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว