หัชพันธ์ เอื้อโชติคุณ : 2 รายการ
ผู้จัดการพันธุ์แท้
ผู้จัดการพันธุ์แท้

หัชพันธ์ เอื้อโชติคุณ
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 235 บาท, จำนวน 240 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ผู้จัดการเป็นผู้บริหารระดับกลางที่มีทั้งหัวหน้าและลูกน้อง การเอาชนะใจหัวหน้าและลูกน้องถือเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าคุณทำได้ก็จะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้

หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะเป็น “คู่มือ” สำหรับผู้ที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน หรือผู้ที่เป็นหัวหน้างานแล้วที่นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานต่างๆ ในหน้าที่ของหัวหน้างาน รวมทั้งศึกษาถึงแนวคิดและวิธีการที่จะก้าวไปสู่การเป็น “ผู้จัดการพันธุ์แท้”

ผู้จัดการมืออาชีพที่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักวิธีการจัดการแก้ปัญหามีการสร้างผลงานให้แก่หน่วยงาน สามารถพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน และผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้า
ต่อรองและครองเกม
ต่อรองและครองเกม

หัชพันธ์ เอื้อโชติคุณ
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 230 บาท, จำนวน 230 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เนื้อหามุ่งเน้นไปที่การแนะนำกลวิธีในการเจรจาเพื่อการครองเกมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาบทแรกๆ จะนำผู้อ่านไปรู้จักปัจจัยสำคัญต่างๆ ของการเจรจาต่อรอง และในบทต่อๆ ไปจะบอกกลวิธีที่ควรใช้อย่างเหมาะสมและได้ผลในแต่ละสถานการณ์ พร้อมด้วยการยกตัวอย่างเหตุการณ์เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น ขณะเดียวกันก็อ่านสนุกด้วย

พ็อกเกตบุ๊กเล่มนี้จึงต่างจากเล่มอื่นๆ ตรงที่มันไม่ได้มีไว้เพื่อเทรนผู้อ่านให้เป็นนักพูดที่เมื่อใครๆ ฟังแล้วจะต้องหัวเราะอย่างอารมณ์ดี แต่มันจะทำให้ผู้อ่านสามารถครองใจคู่เจรจาจนนำเกมได้อย่างมีมารยาท หลังจากอ่านแล้วนำไปปฏิบัติ ผู้อ่านจะไม่มีวันแพ้ ขณะเดียวกันการพูดนั้นก็จะไม่สร้างศัตรูเพิ่ม ตรงกันข้าม ยังสร้างพันธมิตรที่ชนะไปพร้อมๆ กันเสียอีกด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว