คณาจารย์ชมรมเด็ก : 5 รายการ
การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

คณาจารย์ชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

โรคติดต่อชนิดต่างๆ ที่นักเรียนต้องรู้ แบ่งไว้เป็น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีโรคอะไรบ้าง ลักษณะและอาการของโรค วิธีป้องกันรักษาอย่างละเอียดสมบูรณ์
ความรู้รอบตัว รอบรู้เรื่องเมืองไทย
ความรู้รอบตัว รอบรู้เรื่องเมืองไทย

คณาจารย์ชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยที่น่าศึกษาค้นคว้า ใช้เป็นคู่มือสำหรับศึกษาหาความรู้
การละเล่นของเด็กไทย
การละเล่นของเด็กไทย

คณาจารย์ชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 70 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

การนำการละเล่นของเด็กไปใช้ในการสอน ใช้จัดกิจกรรมเพื่อทำให้บทเรียนเป็นแบบทฤษฎีเล่นปนเรียน การละเล่นต่างๆ ในเล่มได้เรียงไว้ตามลำดับตัวอักษร
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้น ม.1
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้น ม.1

คณาจารย์ชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 25 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

คำศัพท์ภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมคำศัพท์ที่ควรรู้พร้อมคำอธิบายแจกแจงตามเรื่องต่างๆ ที่เรียน 14 เรื่อง
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้น ป.1
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้น ป.1

คณาจารย์ชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 10X14 ซม.

พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับเด็กประถม ที่ยึดตามหนังสือแบบเรียนในชั้นเป็นหลัก มีรูปประกอบคำศัพท์ยาก รวบรวมคำศัพท์โดยคณาจารย์ ชมรมเด็ก
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว