เสาวนีย์ มานิตยกุล : 1 รายการ
เตรียมความพร้อมเข้า ป.1
เตรียมความพร้อมเข้า ป.1

เสาวนีย์ มานิตยกุล
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 195 บาท, จำนวน _ หน้า

เหมาะสำหรับการเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ก่อนที่จะก้าวสู่การสอบเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ รวมเอาแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และทักษาะการวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์ เชาว์ และความรู้ทั่วไป เป็นแบบฝึกหัดที่ผสมผสานความสนุกสนานและสาระสำคัญเข้าไว้ด้วยกัน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว