คณาจารย์สมานมิตร : 1 รายการ
หลักการสอนภาษาไทยสำหรับเยาวชน
หลักการสอนภาษาไทยสำหรับเยาวชน

คณาจารย์สมานมิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 160 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หลักการสอนภาษาไทย ที่สามารถปรับใช้ได้ตลอด แม้ว่าหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนอาจเปลี่ยนไป แต่หลักย่อมเป็นหลัก ในตอนท้ายเป็นภาคพิเศษ เพิ่มเรื่องราวความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้แบบบูรณาการสถาบันราชภัฏ ฯลฯ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว