John Case : 1 รายการ
ฉลาดรู้ทางการเงิน (Financial Intelligence)
ฉลาดรู้ทางการเงิน (Financial Intelligence)

Karen Berman / Joe Knight / John Case / คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 310 บาท, จำนวน 356 หน้า, ขนาด 6.12x9.25 นิ้ว

หนังสือเล่มนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงหลักการพื้นฐาน ในด้านการเงินด้วยมุมมองที่ต่างออกไป หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอบทเรียนต่างๆ ที่ง่ายต่อการอ่าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ในทันที แต่ผู้เขียนยังได้พาผู้อ่านไปดูเบื้องหลังของตัวเลขนั้นๆ โดยแสดงให้เห็นว่าตัวเลขต่างๆ มีที่มาอย่างไร และช่วยให้คุณตระหนักและเข้าใจตัวเลขดังกล่าว รวมทั้งช่วยให้คุณตั้งคำถาม หรือแก้ไขความผิดปกติเมื่อถึงคราวจำเป็น และยังช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการเป็นผู้จัดการที่ดียิ่งขึ้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว