John D.Clare : 1 รายการ
อารยธรรมโบราณ โลกตะวันตก
อารยธรรมโบราณ โลกตะวันตก

John D.Clare / John Malam / Colin Hynson / Anita Ganeri / เอมอร เอาฬาร
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 490 บาท, จำนวน 128 หน้า, ขนาด 21.8x27.4 ซม.

“อารยธรรมโบราณ โลกตะวันตก” เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมอันเก่าแก่ที่มีมาแต่สมัยโบราณ โดยได้รวบรวมอารยธรรมในดินแดนเมโสโปเตเมีย กรีกโบราณ อียิปต์ และโรมัน ทั้ง 4 ดินแดนนี้ เป็นดินแดนที่เคยมีวิวัฒนาการ ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้าในวิทยาการด้านต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมสถาปัตยกรรมที่เลื่องชื่อ งานหัตถกรรมที่สวยงาม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนดังกล่าว จวบจนกระทั่งการล่มสลายของดินแดนอารยธรรมโบราณ แห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นตำนาน และการวางรากฐานวิทยาการด้านต่างๆ ให้กับโลกได้เป็นอย่างดี
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว