Paul Marks : 1 รายการ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electricity and Electronics
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electricity and Electronics

Paul Marks / ปราการเกียรติ ยังคง, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

ปฏิเสธสิว่าคุณไม่เคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพัดลม คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และในเมื่อเราต้องใช้ ทำไมถึงไม่เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับของเหล่านี้เอาไว้ “ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” มีคำอธิบายให้คุณ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว