Sylvie Devreux : 1 รายการ
สารานุกรมสำหรับเยาวชน : ศาสนาต่างๆ
สารานุกรมสำหรับเยาวชน : ศาสนาต่างๆ

Sylvie Devreux / โคทม อารียา, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 375 บาท, จำนวน 77 หน้า, ขนาด 21.2x27.3 ซม.

มนุษย์แสวงหาความคุ้มครองและความประโลมใจจากศาสนา ตลอดจนใช้เป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิต มีศาสนาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย บางศาสนาก็สืบต่อกันมานานหลายศตวรรษ บางศาสนาก็สูญหายไป ศาสนาเกิดจากความเชื่อ และการประกอบพิธีกรรมร่วมกันของมนุษย์ บางศาสนาเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว บางศาสนาเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์

ในหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา พิธีกรรม และหลักปฏิบัติของศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายที่อ่านเข้าใจง่าย มีคำถามคำตอบของเยาวชนในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น นักบุญหมายถึงใคร การสวดภาวนาคืออะไร ชาวมุสลิมทำละมาดเวลาใดบ้าง เป็นต้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว