กองบรรณาธิการ : 2 รายการ
ยอดคนผู้พลิกประวัติศาสตร์ไทย
ยอดคนผู้พลิกประวัติศาสตร์ไทย

กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 128 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

ยอดคนผู้พลิกประวัติศาสตร์ไทย เป็นผลงานเรียบเรียงของกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ปาเจรา ที่รวบรวมชีวประวัติบุคคลสำคัญของชาติ ตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบัน ที่มีผลงานโดดเด่นตามแต่ละสาขา ซึ่งการดำรงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของท่านเหล่านี้ ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่หลักไมล์แต่ละหลัก อันก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายแก่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ศิลปะ การดนตรี วรรณกรรม และศาสนา

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นแล้วว่า ยอดคน เหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามช่วงเวลาที่แต่ละท่านดำรงอยู่ และแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทางดีหรือร้ายก็ตาม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า สิ่งที่แต่ละท่านได้ฝากไว้นั้น ต่างเป็นเบ้าหลอมสำคัญที่หล่อหลอมสังคมไทยให้เป็นอยู่เช่นทุกวันนี้ยอดคนผู้พลิกประวัติศาสตร์ไทย ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่าย ภาพประกอบสีสวยสดที่ช่วยอธิบายเรื่องราวให้กระจ่าง ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่สามารถนำไปค้นคว้าอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว เกร็ดความรู้อันน่าทึ่ง และอธิบายคำศัพท์ยากของหนังสือ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาชีวประวัติและเรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมชีวิตของยอดคนแต่ละท่านที่อุทิศชีวิตเพื่อสิ่งที่ตนศรัทธา ซึ่งสำนักพิมพ์หวังใจว่า เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นดั่งดวงไฟที่จุดประกายความคิดของผู้คนในสังคม ให้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาและทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป
ยอดคนผู้พลิกประวัติศาสตร์โลก
ยอดคนผู้พลิกประวัติศาสตร์โลก

กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 128 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

ยอดคนผู้พลิกประวัติศาสตร์โลก เป็นผลงานเรียบเรียงของกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ปาเจรา ที่รวบรวมชีวประวัติบุคคลสำคัญระดับโลก ที่มีชีวิตและผลงานโลดแล่นอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์ ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกงล้อประวัติศาสตร์ให้เป็นเช่นปัจจุบัน ทั้งในทางดีหรือทางร้ายก็ตาม

คำว่า ยอดคน ในหนังสือเล่มนี้ เป็นคำจำกัดความของจอมทัพ เผด็จการ นางพญา นักการทหาร นักปราชญ์ นักบวช นักปกครอง นักวิทยาศาสตร์ จิตรกร และคีตกวีเรืองนามตั้งแต่ยุคอดีตเมื่อ 4,000 ปีก่อน จนถึงยุคปัจจุบัน รวม 30 คน ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมโลกอย่างใหญ่หลวงอย่างชนิดที่ว่า หากไม่มีบุคคลเหล่านี้กำเนิดขึ้นมา โลกของเราคงไม่อาจเป็นอย่างทุกวันนี้ก็เป็นได้ ด้วยผลกระทบอันยิ่งใหญ่นี้เอง ที่ทำให้ชื่อเสียงของยอดคนเหล่านี้คงอยู่คู่โลก และเป็นที่กล่าวถึงเสมอมา ยอดคนผู้พลิกประวัติศาสตร์โลก ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่าย ภาพประกอบสีสวยสดที่ช่วยอธิบายเรื่องราวให้กระจ่าง ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่สามารถนำไปค้นคว้าอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว เกร็ดความรู้อันน่าทึ่ง และอธิบายคำศัพท์ยากของหนังสือ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาชีวประวัติและเรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมชีวิตของยอดคนแต่ละท่านที่อุทิศชีวิตเพื่อสิ่งที่ตนศรัทธา และสะกิดใจให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงผลลัพธ์ของการกระทำของยอดคนบางท่าน เพื่อเป็นแบบอย่างในการเลือกปฏิบัติตนตามครรลองอันสมควรสืบไป
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว