จักรภพ เพ็ญแข : 1 รายการ
ผู้ต้องหา...ชื่อว่า สื่อ
ผู้ต้องหา...ชื่อว่า สื่อ

จักรภพ เพ็ญแข
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 225 บาท, จำนวน 130 หน้า, ขนาด 7.5x8.5 นิ้ว

ในปัจจุบันสื่อเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต สื่อเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆออกสู่สังคม แต่ในขณะเดียวกัน สื่อก็เป็นตัวชี้นำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมได้เช่นกัน

เพราะฉะนั้น คนเราองรู้ให้เท่าทันสื่อและใช้สื่อให้เป็น อย่าปล่อยให้สื่อเข้ามาครอบงำความคิดของตนเองมากเกินไป และต้องเลือกรับสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ทำให้ตนเองฉลาดขึ้น

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาบางตอนของรายการ ตาดู หูฟัง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยผ่านทัศนคติและมุมมองของคุณจักรภพ เพ็ญแข อดีตผู้ดำเนินรายการ ตาดู หูฟัง ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดแนวคิดดีๆ ในการเลือกรับสื่ออย่างสร้างสรรค์
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว