จารนัย พณิชยกุล, ดร. : 7 รายการ
ตารางธาตุ (Periodic Table)
ตารางธาตุ (Periodic Table)

Adrian Dingle / จารนัย พณิชยกุล, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 165 บาท, จำนวน 128 หน้า, ขนาด 13x13 ซม.

หนังสือชุด วิทยาศาสตร์ขนาดพกพา ประกอบไปด้วยหนังสือ 3 เล่มคือ ชีววิทยา(Biology), ฟิสิกส์(Physics), และ ตารางธาตุ(Periodic Table) ที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายวิทย์-คณิต โดยสรุปเนื้อหาโดยย่อ ลักษณะ ที่มา คุณสมบัติของแต่ละเรื่อง เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ด้วยภาพวาดสีสันสดใส น่ารัก ขนาดกระทัดรัด เหมาะแก่การพกพาเพื่อเปิดอ่านยามที่ต้องการ
วิทยาศาสตร์ง่ายๆ สุดยอดการทดลองวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ง่ายๆ สุดยอดการทดลองวิทยาศาสตร์

Muriel Mandell / จารนัย พณิชยกุล, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 128 หน้า, ขนาด 16.8x21.6 ซม.

วัตถุธรรมดาๆ ที่เราเห็นกันอยู่นั้นสามารถนำมาใช้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ และนี่คือสิ่งที่เราลงมือทำจริงๆ กับการทดลองต่างๆ ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เช่น ทำแตรทรอมโบนน้ำจากหลอดดูด ใช้หยดเนยบอกให้รู้ว่าหลอดไฟดวงไหนสว่างกว่ากัน และอื่นๆ อีกมากมาย อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทดลองก็สามารถหาได้ง่าย ไม่ต้องเสียเงินซื้อสารเคมี หลอดทดลอง และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพง การทดลองต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้เป็นการทดลองที่สนุกและอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ
วิทยาศาสตร์ง่ายๆ การทดลองเคมี
วิทยาศาสตร์ง่ายๆ การทดลองเคมี

Louis V.Loeschning / จารนัย พณิชยกุล, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 128 หน้า, ขนาด 16.8x21.6 ซม.

นักเคมีเชื่อว่าทุกสิ่งประกอบด้วยสสาร และสสารมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เรามีโอกาสได้ลงมือทำในสิ่งที่เป็นเคมีอย่างแท้จริง และทำให้เข้าใจในสิ่งที่นักเคมีรู้ ดังนั้นทุกเรื่องจึงมีการอธิบายอย่างละเอียดและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และแม้แต่คำศัพท์ที่ยากที่สุด ทุกการทดลองผ่านการปฏิบัติจริงมาแล้ว นักเคมีใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงและสารเคมีที่เป็นอันตราย แต่สำหรับการทดลองในหนังสือเล่มนี้ สารเคมีและอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์หรืออาหารประจำบ้านที่หาซื้อได้ตามร้านขายยา ซูเปอร์มาร์เกต หรือร้านค้าทั่วไป
พลังงาน
พลังงาน

จารนัย พณิชยกุล, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 255 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

เราใช้พลังงานกันทุกวัน นับตั้งแต่การทำให้ยานพาหนะและโรงงานมีกำลังทำงาน ไปจนถึงการให้ความอบอุ่นและแสงสว่างแก่บ้านเรือน โรงเรียน และสำนักงานของเรา การตอบสนอมความต้องการเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากแหล่งสะสมพลังงาน เช่น ถ่านหินและน้ำมันซึ่งเกิดทับถมกันมาเมื่อหลายล้านปีก่อน ปัจจุบันเรากำลังใช้แหล่งสะสมพลังงานเหล่านี้หมดไปโดยเร็วมาก เร็วเกินกว่าที่มันจะถูกทดแทนหรือทำให้เกิดใหม่ได้ทัน แหล่งกำเนิดพลังงานเหล่านี้ยังสร้างมลภาวะอีกด้วย และเป็นที่รู้กันว่ามันมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

หนังสือเล่มนี้จะพิจารณาตัวอย่างการใช้พลังงานจากทั่วโลกที่แสดงให้เห็นว่ายังมีหนทางที่เป็นทางเลือกและมีความยั่งยืนสำหรับการจัดหา พลังาน โดยไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมได้รับอันตรายอีกต่อไป ทางเลือกเหล่านี้รู้จักกันในชื่อ พลังงานที่ยั่งยืนหรือแหล่งพลังงานที่ใช้ไม่รู้หมด การใช้พลังงานประเภทนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้คนเกิดความสำนึกถึงอันตรายจากการไม่นำพาต่อปัญหาพลังงานหนังสือเล่มนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกสำหรับพลังงานบางประเภทที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะมีอนาคตที่ยั่งยืน
ของเสีย
ของเสีย

จารนัย พณิชยกุล, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 255 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนล้วนผลิตของเสียออกมาด้วยกันทั้งนั้น นับตั้งแต่ของเสียส่วนบุคคล ของเสียจากครัวเรือน ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนของเสียที่เกิดจากยานพาหนะต่างๆ ที่เกิดจากการเดินทาง ซึ่งปริมาณของเสียที่ประชากรโลกผลิตขึ้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อประชากรและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่น ปัญหาขยะ ปัญหามลพิษ ผลของของเสียที่เป็นภัยคุกคามต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ซึ่งแปรผันไปตามมลภาวะที่เกิดกับอากาศ ดิน และน้ำ

วิธีการแก้ปัญหาของเสียคือ ทำให้ปริมาณของเสียมีปริมาณลดลง และมีระบบการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายวิธีการจัดการของเสียของโลกว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการไปอย่างไรในอนาคต รวมทั้งแนะนำทางเลือกให้คุณนำไปจัดการกับของเสียด้วยตัวคุณเอง
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

จารนัย พณิชยกุล, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 255 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

การดำรงชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม เมื่อสิ่งแวดล้อมเสียหายไปย่อมส่งผลถึงพืช สัตว์ หรือผู้คนที่อาศัยในบริเวณสิ่งแวดล้อมนั้น มนุษย์เข้าไปจัดการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาโลกร้อน น้ำท่วม เป็นต้น ถ้ายังปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินต่อไป โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสัตว์ หรือพืชที่อยู่ตามธรรมชาติก็อาจสร้างความหายนะให้แก่ทุกชีวิตในโลกได้ภายหลัง

หนังสือเล่มนี้ได้นำตัวอย่างของกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเข้าถึงปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เราทำงานกับสิ่งแวดล้อม และสัตว์หรือพืชที่อยู่ตามธรรมชาติได้โดยไม่มีปัญหา และยังได้เสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และทางออกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต
สุดยอดอัจฉริยะ 100 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก
สุดยอดอัจฉริยะ 100 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก

จารนัย พณิชยกุล, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 395 บาท, จำนวน 208 หน้า, ขนาด 21.2x27.3 ซม.

หนังสือสุดยอดอัจฉริยะ 100 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก แนะนำให้ท่านได้รู้จักนักวิทยาศาสตร์จำนวน 100 คน พร้อมทั้งรวบรวมผลงานสุดยอดของพวกเขาเหล่านั้น นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ได้ต่อสู้จนประสบความสำเร็จในการขยายอาณาเขตแห่งความรู้ของมนุษย์ให้กว้างไกลออกไปอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้พวกเขาจะต้องเผชิญกับความเคลือบแคลงสงสัย หรือสิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นมาโดยตลอดก็ตามที ขอบเขตความรู้อันเกิดจากความมานะบากบั่นที่จะสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ครอบคลุมตั้งแต่จักรวาลวิทยา การแพทย์ รวมถึงความรู้ทางด้านฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี และพันธุศาสตร์ และแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าเพียงใด เรายังคงต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไปที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว