ชิต เหล่าวัฒนา, ดร. : 1 รายการ
สมองคน สู่สมองกลอัจฉริยะ
สมองคน สู่สมองกลอัจฉริยะ

ชิต เหล่าวัฒนา, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 245 บาท, จำนวน 224 หน้า, ขนาด 5.75x8.25 นิ้ว

เนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนสามารถนำมาใช้ให้ตรงกับความต้องการของงานไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์ในโรงงาน หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์ช่วยชีวิต เป็นต้น โดยในเรื่องจะมีการอธิบายขั้นตอน และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเวลาที่มนุษย์จะสร้างหุ่นยนต์รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย ของการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยจะมีการสอดแทรกพุทธธรรมคำสอนไว้ในแต่ละเรื่อง แต่ละบทเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เกิดความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลอัตโนมัติที่กำลังค่อยๆ ปรากฎตัวขึ้นมาในชีวิตประจำวันของพวกเรา
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว