ประสาร มฤคพิทักษ์ : 1 รายการ
มุมดีๆ ของชีวิต
มุมดีๆ ของชีวิต

ประสาร มฤคพิทักษ์
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 248 หน้า, ขนาด 14.5x21 ซม.

โลกใบนี้มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นทุกวัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีวิธีการมองและวิธีการคิดกับเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไร บางคนอาจจะมองและคิดว่าเป็นเรื่องราวดีๆตรงกันข้ามกับบางคนที่อาจจะมองและคิดว่าเป็นเรื่องราวที่เลวร้าย เพราะแต่ละคนต่างมีวิธีการมองและวิธีการคิดที่แตกต่างกันได้ ไม่ใช่เรื่องที่แปลกหรือผิดที่เราอาจจะมองและคิดตากต่างจากผู้อื่นเพราะการที่เรามองและคิดแตกต่างจากผู้อื่น เพราะการที่เรามองและคิดแตกต่างจากผู้อื่น อาจทำให้เรารู้สึกดีๆ ในการที่จะดำเนินชีวิตและสามารถเข้าใจตนเองและคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น

หนังสือเล่มนี้ เป็นการหยิบยกเอาแง่มุมงดงามที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตผ่านทางมุมมอง ความคิด และประสบการณ์ของอาจารย์ประสาร มฤคพิทักษ์ ที่ผู้อ่านสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว