จันทรา เลิศศิริ : 3 รายการ
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อทำผลงานทางวิชาการ
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อทำผลงานทางวิชาการ

จันทรา เลิศศิริ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 60 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำผลงานทางวิชาการ ขอตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 6-8 และเป็นแบบอย่างในการเก็บรวบรวมผลงาน พร้อมทั้งข้อคิดเพิ่มเติมจากประสบการณ์ของผู้เขียน
แบบฝึกหัดคำคล้องจอง
แบบฝึกหัดคำคล้องจอง

จันทรา เลิศศิริ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 25 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ทบทวนเรื่องคำคล้องจองสำหรับผู้เรียนภาษาไทย มีตั้งแต่สัมผัสอักษรหนึ่งคำ สัมผัสเป็นกลุ่มคำและเติมคำคล้องจอง
การวิจัยในชั้นเรียน รายวิชาภาษาไทย
การวิจัยในชั้นเรียน รายวิชาภาษาไทย

จันทรา เลิศศิริ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 30 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

การวิจัยในชั้นเรียนรายวิชาภาษาไทยเหมาะสำหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัย การสอนและการทำผลงานได้อย่างดียิ่ง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว