ปราการเกียรติ ยังคง, ดร. : 10 รายการ
Tree of Life ต้นไม้แห่งชีวิต
Tree of Life ต้นไม้แห่งชีวิต

ปราการเกียรติ ยังคง, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 265 บาท, จำนวน 40 หน้า, ขนาด 22.5x30 ซม.

ต้นไม้แห่งระบบนิเวศเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีต่อกัน ตั้งแต่แบคทีเรียที่มีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไปจนถึงวาฬสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด

ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ค้นพบและตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างและลักษณะที่คล้ายคลึงกัน กว่า 1,750,000 สปีชีส์ โดยถ้าสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์ถูกนำเสนอผ่านออกมาในรูปแบบของใบไม้ ต้นไม้แห่งระบบนิเวศก็จะประกอบด้วยใบไม้ทั้งสิ้น 1,750,000 ใบ ซึ่งใบไม้ทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันตามระยะห่างในแต่ละกิ่งก้านสาขาส่วนประกอบต่างๆ ของต้นไม้แห่งระบบนิเวศล้วนแต่มีความสำคัญ ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกิ่งก้านสาขาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดอาจส่งผลกระทบได้กับต้นไม้ทั้งต้น การได้ศึกษาและร่วมค้นหาต้นไม้แห่งระบบนิเวศน่าจะทำให้เราเข้าใจด้วยเองได้มากยิ่งขึ้น

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้แห่งระบบนิเวศ ดังนั้น เราทุกคนจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญนี้และช่วยกันดูแลต้นไม้แห่งระบบนิเวศนี้ร่วมกัน โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิต ลดพฤติกรรมการสร้างมลพิษ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ รณรงค์ให้ทุกคนรักษาความสะอาด ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
If The World Were A Village หมู่บ้านที่ชื่อโลก
If The World Were A Village หมู่บ้านที่ชื่อโลก

ปราการเกียรติ ยังคง, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 265 บาท, จำนวน 32 หน้า, ขนาด 22.5x30 ซม.

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับโลกของเราผ่านมุมมองของการดำเนินชีวิต ด้วยการเปรียบเทียบโลกเข้ากับหมู่บ้าน ซึ่งทุกคนที่ร่วมอาศัยอยู่จะต้องรู้จักแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากหมู่บ้านขนาดเล็กอันทรงคุณค่าแห่งนี้กับเพื่อนบ้าน

จากข้อมูลในปี ค.ศ.2008 พบว่าประชากรโลกมีจำนวนประมาณ 6,660 ล้านคน การจะศึกษาเกี่ยวกับประชากรโลกเหล่านี้ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงสมมุติประชากรโลกมีทั้งหมดเพียง 100 คน เพราะฉะนั้นประชากรแต่ละคนในหมู่บ้านจึงเป็นตัวแทนของประชากรโลก 67 ล้านคน (67,000,000)

ประชากรสมมุติ 100 คนนี้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้อย่างลงตัว การศึกษาประชากรกลุ่มนี้ว่าพวกเขาเป็นใครและมีความเป็นอยู่อย่างไร จะทำให้เราทราบสภาพความเป็นจริงของโลก เกี่ยวกับ สัญชาติ ภาษา อายุ ศาสนา อาหาร อากาศและน้ำ การศึกษา รายได้และทรัพย์สิน ไฟฟ้า และปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

การรับรู้ว่าเพื่อนบ้านของเราเป็นใคร อาศัยอยู่ที่ไหนและมีความเป็นอยู่อย่างไรจะช่วยทำให้เราอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
One Well น้ำคือชีวิต
One Well น้ำคือชีวิต

ปราการเกียรติ ยังคง, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 265 บาท, จำนวน 32 หน้า, ขนาด 22.5x30 ซม.

หนังสือชุด Kid Can Press ประกอบด้วย 4 เล่มคือ One Well น้ำคือชีวิต, If The World Were A Village หมู่บ้านที่ชื่อโลก, One Hen กองทุนแม่ไก่, และ Tree of Life ต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งหนังสือแต่ละเล่มล้วนอธิบายเรื่องราวรอบตัวเด็กๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างง่ายๆ ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงปัญหาที่รายล้อมรอบตัวว่าต่างใหญ่โตเกินกว่าที่คาดคิด และเรื่องราวเล็กๆ ทั้งหลายในหนังสือชุดนี้ อาจก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้เด็กๆ อยากทำสิ่งดีๆ ให้แก่โลกและสังคมบ้างก็เป็นได้
เกมกีฬาวิทยาศาสตร์
เกมกีฬาวิทยาศาสตร์

Bobby Mercer / ปราการเกียรติ ยังคง, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 375 บาท, จำนวน 80 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

ใครว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์จะต้องจำกัดอยู่แค่ในห้องแล็บ เกมกีฬาวิทยาศาสตร์ (The Leaping, Sliding, Sprinting, Riding) เล่มนี้ จะพาเด็กๆ ไปเริงร่ากับการทดลองวิทยาศาสตร์บนสนามกีฬากัน

เพราะกีฬาไม่ใช่แค่เกมที่ใช้กำลังเท่านั้น แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งด้วย หนังสือเล่มนี้จะบอกกับเด็กๆ ว่า ทำไมลูกบอลถึงปั่นตามแรงหมุน ไม้เบสบอลเหล็กกับไม้เบสบอลที่ทำจากไม้ตีลูกได้ต่างกันอย่างไร และบอกถึงทริคเด็ดที่ไว้ใช้ในการขว้างลูกเบสบอลอีกต่างหาก เรื่องราวแสนสนุกเหล่านี้ ถูกถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายพร้อมกับภาพประกอบสวยๆ ที่อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตามได้อย่างไม่ยาก จนทำให้เด็กๆ ทั้งหลายกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคสนามที่มีร่างกายแข็งแรงพร้อมกับมันสมองอันปราดเปรื่องได้จริงๆ

ถ้าคันไม้คันมืออยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาบ้างแล้วล่ะก็ คว้าอุปกรณ์กีฬาและหนังสือเล่มนี้ออกไปที่สนามกันได้เลย!
เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร์
เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร์

Rain Newcomb / Bobby Mercer / ปราการเกียรติ ยังคง, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 375 บาท, จำนวน 80 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร์ (Smash it! Crash it! Launch it!) เป็นเรื่องราวของแก๊งค์เพื่อนนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วสุดแสบ 4 คน ที่ทำการศึกษาถึง “ศาสตร์แห่งการทำลาย” โดยค้นคว้าหาความรู้และพิสูจน์ถึงทฤษฎีต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองแสนสนุก โดยนำอุปกรณ์เหลือใช้รอบๆ ตัวมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเด็กๆ สามารถทำตามได้อย่างไม่ยาก

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กแสบแสนซนที่ชอบก่อความวุ่นวายเป็นอย่างดี เพราะการทดลองตามบทต่างๆ ในหนังสือ จะทำให้เด็กๆ ได้สร้างความเลอะเทอะ ส่งเสียงเอะอะโครมคราม และได้เล่นสนุกตามประสา ทั้งการปาแตงโมลงพื้นและการวางระเบิดมาร์ชเมลโลว์ในเตาไมโครเวฟเพื่อหาคำตอบของหลักฟิสิกส์ รวมถึงการสร้างจรวดขวดน้ำ ไปจนถึงสร้างคอปเตอร์จากกระดาษเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องของหลักอากาศพลศาสตร์อีกด้วย

เกมป่วน ก๊วนวิทยาศาสตร์ จะทำให้การเล่นสนุกของพวกเด็กๆ กลายเป็นการซึมซับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปในตัว และเป็นการปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี
ร่างกายและจิตใจ Mind and Body
ร่างกายและจิตใจ Mind and Body

Brenda Walpole / ปราการเกียรติ ยังคง, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

เป็นความจริงหรือไม่ที่มนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงไร้หางที่มีสมองขนาดใหญ่ มาร่วมค้นหาคำตอบเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ และการทำงานของร่างกายของเรากันเถอะ
อะตอมและธาตุ Atoms and Elements
อะตอมและธาตุ Atoms and Elements

Neil Ardley / ปราการเกียรติ ยังคง, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

อะไรเอ่ย เล็กเกินกว่าตามองเห็นแต่ก็เป็นทุกส่วนของสิ่งต่างๆ ในโลก? คำตอบของคำถามนี้คืออะตอมนั่นเอง “อะตอมและธาตุ” จะทำให้คุณรู้จักองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electricity and Electronics
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electricity and Electronics

Paul Marks / ปราการเกียรติ ยังคง, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

ปฏิเสธสิว่าคุณไม่เคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพัดลม คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และในเมื่อเราต้องใช้ ทำไมถึงไม่เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับของเหล่านี้เอาไว้ “ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” มีคำอธิบายให้คุณ
พลังงานและแรงนานาชนิด Energy and Forces
พลังงานและแรงนานาชนิด Energy and Forces

Neil Ardley / ปราการเกียรติ ยังคง, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

นาฬิกาเดินได้อย่างไร? อย่าตอบว่าเพราะมีถ่าน เพราะสาเหตุที่แท้จริง ย่อมจะมีอะไรมากกว่านั้น มาร่วมเรียนรู้ “พลังงานและแรงนานาชนิด” เพื่อเรียนรู้การเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งได้ดีกว่าเดิม
ความลับของธรรมชาติ
ความลับของธรรมชาติ

ปราการเกียรติ ยังคง, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 590 บาท, จำนวน 160 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

ทำไมจระเข้ต้องอ้าปากตากแดด? คำถามนี้ไม่ใช่จระเข้ก็ตอบได้ ถ้าคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ “ความลับของธรรมชาติ” หนังสือที่จะพาคุณไปสู่โลกของสัตว์นานาชนิด ตั้งแต่สัตว์ตัวกระจิ๋วหลิวอย่างมดไปจนถึงยักษ์ใหญ่อย่างปลาวาฬสีน้ำเงิน แล้วความลับก็ไม่ใช่ความลับอีกต่อไป

ความคุ้มค่ายังมีมากกว่านั้น เพราะหนังสือเล่มนี้ยังสามารถดึงคุณเข้าไปมีส่วนร่วมได้ด้วยการมีกิจกรรมให้คุณหาสิ่งที่อยู่ในวงกลมเป็นกิจกรรม โดยเฉพาะเด็กๆ จะชื่นชอบเป็นพิเศษ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว