วรรณา วุฒฑะกุล, ผศ. : 1 รายการ
วัฒนธรรมเอเชีย
วัฒนธรรมเอเชีย

วรรณา วุฒฑะกุล, ผศ. / วินัย สิทธินุกูลชัย
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 290 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 8.25x11.5 นิ้ว

สัมผัสรากเหง้าของ “วัฒนธรรมเอเชีย” ศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปวัฒนธรรม แล้วคุณจะรู้จักเอเชียดียิ่งขึ้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว