ระพี สาคริก : 2 รายการ
สัจธรรมของการดำรงชีวิต
สัจธรรมของการดำรงชีวิต

ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 208 หน้า, ขนาด 14.5x21 ซม.

สัจธรรมของการดำรงชีวิต โดยอาจารย์ระพี สาคริก ผู้เขียนได้รวบรวมประสบการณ์การดำเนินชีวิตอันประกอบด้วยแง่มุมและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ เป็นการสะท้อนความเป็นจริงของเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราและสังคมรอบตัว

ทุกเรื่องราวเป็นการเดินทางค้นหาสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในใจของแต่ละคน หากเรามองเห็นความเคลื่อนไหวที่แปรเปลี่ยนอยู่ภายใน ก็ย่อมจะเข้าใจเงื่อนไขที่เป็นไป และมองเห็นหนทางที่เข้าถึงความจริงได้

ยิ่งในสภาพการดำเนินชีวิตปัจจุบัน สังคมที่เต็มไปด้วยการกระตุ้นให้บริโภค ย่อมหล่อหลอมให้ผู้คนหลงยึดติดอยู่กับมายาหรือความสุขภายนอกมากเกิน สัจธรรมของการดำรงชีวิต จึงเป็นดั่งคู่มือที่จะมอบคำตอบให้กับผู้ที่ต้องการครองชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของในหลวง

ผู้เขียนมีรากฐานจิตใจที่มั่นคงอยู่กับความจริง ฉะนั้นเนื้อหาที่นำเสนอจึงเป็นการทบทวนและใคร่ครวญถึงประสบการณ์ต่างๆ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นอดีตอันนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับปัจจุบันอย่างไร อดีตหรือทุนแห่งชีวิตนี้มีอยู่กันทุกคนเพียงแต่นำมาใช้สร้างคุณค่าได้แตกต่างกัน

นอกจากเนื้อหาที่ให้คุณค่าต่อการดำรงชีวิต ยังมีภาพประกอบแนวธรรมชาติอันเป็นฝีมือของผู้เขียนอีกด้วย ผู้อ่านจะได้อรรถรสครบถ้วนทั้งเนื้อหาและมุมผ่อนคลายจากภาพประกอบที่งดงาม
วิญญาณธรรมชาติ
วิญญาณธรรมชาติ

ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 200 หน้า, ขนาด 14.5x20.5 ซม.

การรวบรวมคัดเลือกบทความที่สอดคล้องในเรื่องของความเป็นมาของชีวิต การดำเนินชีวิต การมองชีวิต ทั้งตัวเราและรอบๆตัวเรา โดยผ่านสายตา ความคิดเห็นประสบการณ์ของ ผู้เขียน เสมือนเรานั่งสนทนาอยู่กับผู้เขียน ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้สร้างชื่อเสียงประเทศไทยผ่านทางกล้วยไม้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว