จันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว : 1 รายการ
มาตราตัวสะกด
มาตราตัวสะกด

จันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 50 บาท, จำนวน 40 หน้า, ขนาด 21X29 ซม.

หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดชุดนี้ ประกอบด้วยชุดฝึกอ่านคำ อ่านประโยค อ่านบทร้อยกรอง อ่านเรื่องราวที่เน้นคำที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดในภาษาไทยอย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และเกิดทักษะเรื่องตัวสะกดในภาษาไทย
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว