โคทม อารียา, ดร. : 3 รายการ
สารานุกรมสำหรับเยาวชน : ร่างกายของเรา
สารานุกรมสำหรับเยาวชน : ร่างกายของเรา

Pascale Borensztein, Dr. / โคทม อารียา, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 375 บาท, จำนวน 77 หน้า, ขนาด 21.2x27.3 ซม.

เมื่อมองไปรอบๆ ตัวเราจะเห็นผู้คนที่มีรูปร่าง หน้าตาที่แตกต่างกัน บางคนเตี้ย บางคนผอม บางคนสูง บางคนดำ บางคนขาว ซึ่งลักษณะต่างๆ ที่เรามองเห็นนั้นถูกกำหนดโดยหน่วยพันธุกรรม(Gene)

เราเคยสงสัยบ้างไหมว่าชีวิตก่อนคลอดหลังคลอด และจากทารกสู่วัยผู้ใหญ่นั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ร่างกายของเราประกอบด้วยอะไรบ้าง มีระบบการทำงานอย่างไรบ้าง และการที่จะรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงนั้นมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง หนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามต่างๆ เหล่านี้ พร้อมภาพประกอบและมีคำอธิบายที่อ่านเข้าใจง่าย มีคำถามคำตอบของเยาวชนในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ทำไมคนเราทุกคนจึงมีสีผิวไม่เหมือนกัน ทำไมเหงื่อจึงออก ทำไมต้องฉีดวัคซีนซ้ำ ขาหักเป็นอย่างไร เป็นต้น
สารานุกรมสำหรับเยาวชน : ศาสนาต่างๆ
สารานุกรมสำหรับเยาวชน : ศาสนาต่างๆ

Sylvie Devreux / โคทม อารียา, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 375 บาท, จำนวน 77 หน้า, ขนาด 21.2x27.3 ซม.

มนุษย์แสวงหาความคุ้มครองและความประโลมใจจากศาสนา ตลอดจนใช้เป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิต มีศาสนาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย บางศาสนาก็สืบต่อกันมานานหลายศตวรรษ บางศาสนาก็สูญหายไป ศาสนาเกิดจากความเชื่อ และการประกอบพิธีกรรมร่วมกันของมนุษย์ บางศาสนาเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว บางศาสนาเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์

ในหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา พิธีกรรม และหลักปฏิบัติของศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายที่อ่านเข้าใจง่าย มีคำถามคำตอบของเยาวชนในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น นักบุญหมายถึงใคร การสวดภาวนาคืออะไร ชาวมุสลิมทำละมาดเวลาใดบ้าง เป็นต้น
สารานุกรมสำหรับเยาวชน : โลกของเรา
สารานุกรมสำหรับเยาวชน : โลกของเรา

Yvan Thery / โคทม อารียา, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 375 บาท, จำนวน 77 หน้า, ขนาด 21.2x27.3 ซม.

โลกของเราเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 3 ในระบบสุริยจักรวาล เมื่อมองจากอวกาศโลกของเราคล้ายกับลูกกลมใหญ่สีฟ้า เนื่องจากมีน้ำปกคลุมพื้นที่กว่า 2 ใน 3 ของโลก มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือมหาสมุทรแปซิฟิก โลกของเราประกอบด้วย 5 ทวีป คือ แอฟริกา อเมริกา แอนตาร์กติก โอเซียเนีย และยูเรเซีย ซึ่งแต่ละทวีปมีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศแตกต่างกันออกไป

เพื่อให้เข้าใจโลกที่เราอาศัยมากยิ่งขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงได้นำเสนอแง่มุมต่างๆ ของโลก เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การเกิดแผ่นดินไหว การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ วัฏจักรของน้ำ การดูแลรักษาน้ำ พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายที่อ่านเข้าใจง่าย มีคำถามคำตอบของเยาวชนในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ภูเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมภูเขาจึงปะทุ เราจะวัดแรงลมได้อย่างไร เป็นต้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว