ศรศักดิ์ ชูสวัสดิ์, พ.ท.ผศ.ดร. : 1 รายการ
100 ผู้พิชิตรางวัลโนเบล
100 ผู้พิชิตรางวัลโนเบล

สุทัศน์ ยกส้าน, ศ.ดร. / ศรศักดิ์ ชูสวัสดิ์, พ.ท.ผศ.ดร. / ชมนาด เทียมพิภพ, พ.อ.หญิง / พีรพล สงนุ้ย, พ.ท.ผศ.ดร. / ลอองทิพย์ อัมรินทร์รัตน์
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 395 บาท, จำนวน 216 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

รางวัลโนเบลเกิดมาจากแรงบันดาลใจของ อัลเฟร็ด โนเบล นักเคมีชาวสวีเดน เป็นรางวัลที่คนทั่วโลกต่างให้การยอมรับ และถือเป็นสุดยอดรางวัลของโลก เป็นรางวัลเกียรติยศที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง รางวัลโนเบลจะมอบให้กับบุคคลที่มีผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ หลายคนใฝ่ฝันอยากที่จะมีชื่ออยู่ในทำเนียบของผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะเป็นสิ่งที่เชิดชูเกียรติ และบ่งบอกถึงความเก่งกาจ ยอดเยี่ยม จนอาจกล่าวได้ว่าผู้ได้รับรางวัลนี้ประสบความสำเร็จในชีวิต และความดีซึ่งเป็นที่ยอมรับต่อนานาอารยชน

ปัจจุบันรางวัลโนเบลมีรวมทั้งหมด 6 สาขาวิชา ได้แก่ รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สาขาเคมี วิทยาศาสตร์สาขาการแพทย์และสีรรวิทยา สาขาวรรณกรรม สาขาสันติภาพ และสาขาเศรษฐศาสตร์ ในหนังสือเล่มนี้ได้นำชีวประวัติของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลจำนวน 100 ท่านจากทั้ง 6 สาขาวิชา ที่ได้รับการยกย่องจากว่าเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ ซึ่งชีวประวัติของพวกท่านเหล่านั้นอาจสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่าน ในการที่จะริเริ่มทำในสิ่งที่สร้างสรรค์หรือเป็นประโยชน์แม้อาจจะเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยใกล้ๆ ตัวที่อาจนำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว