สิริพร ทิพย์คง, รศ.ดร. : 1 รายการ
พจนานุกรมคณิตศาสตร์
พจนานุกรมคณิตศาสตร์

ยุพิน พิพัชกุลม, ศาสตราจารย์กิติคุณ / สิริพร ทิพย์คง, รศ.ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 320 บาท, จำนวน 126 หน้า, ขนาด 17x24 ซม.

เนื้อหาเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้เรียนและผู้ที่สนใจวิชาคณิตศาสตร์ทุกคน โดยมีคำอธิบายข้อความทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญๆ พร้อมด้วยภาพวาดและแผนภูมิที่ช่วยอธิบายหัวข้อต่างๆได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และประกอบด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งแสดงวิธีหาคำตอบตามทฤษฎี ง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลด้วย ดัชนี อภิธานคำศัพท์ เชิงอรรถและ Internet Linke เพื่อค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว