ลอองทิพย์ อัมรินทร์รัตน์ : 4 รายการ
100 ผู้พิชิตรางวัลโนเบล
100 ผู้พิชิตรางวัลโนเบล

สุทัศน์ ยกส้าน, ศ.ดร. / ศรศักดิ์ ชูสวัสดิ์, พ.ท.ผศ.ดร. / ชมนาด เทียมพิภพ, พ.อ.หญิง / พีรพล สงนุ้ย, พ.ท.ผศ.ดร. / ลอองทิพย์ อัมรินทร์รัตน์
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 395 บาท, จำนวน 216 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

รางวัลโนเบลเกิดมาจากแรงบันดาลใจของ อัลเฟร็ด โนเบล นักเคมีชาวสวีเดน เป็นรางวัลที่คนทั่วโลกต่างให้การยอมรับ และถือเป็นสุดยอดรางวัลของโลก เป็นรางวัลเกียรติยศที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง รางวัลโนเบลจะมอบให้กับบุคคลที่มีผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ หลายคนใฝ่ฝันอยากที่จะมีชื่ออยู่ในทำเนียบของผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะเป็นสิ่งที่เชิดชูเกียรติ และบ่งบอกถึงความเก่งกาจ ยอดเยี่ยม จนอาจกล่าวได้ว่าผู้ได้รับรางวัลนี้ประสบความสำเร็จในชีวิต และความดีซึ่งเป็นที่ยอมรับต่อนานาอารยชน

ปัจจุบันรางวัลโนเบลมีรวมทั้งหมด 6 สาขาวิชา ได้แก่ รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สาขาเคมี วิทยาศาสตร์สาขาการแพทย์และสีรรวิทยา สาขาวรรณกรรม สาขาสันติภาพ และสาขาเศรษฐศาสตร์ ในหนังสือเล่มนี้ได้นำชีวประวัติของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลจำนวน 100 ท่านจากทั้ง 6 สาขาวิชา ที่ได้รับการยกย่องจากว่าเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ ซึ่งชีวประวัติของพวกท่านเหล่านั้นอาจสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่าน ในการที่จะริเริ่มทำในสิ่งที่สร้างสรรค์หรือเป็นประโยชน์แม้อาจจะเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยใกล้ๆ ตัวที่อาจนำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต
The Last 500 Years โลก 500 ปี ก่อนศตวรรษที่ 21
The Last 500 Years โลก 500 ปี ก่อนศตวรรษที่ 21

Jane Bingham / Fiona Chandler / Sam Taplin / ลอองทิพย์ อัมรินทร์รัตน์
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 112 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

ร่วมกันย้อนรอยไปหาจุดเปลี่ยนของโลก เพื่อเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์ ช่วงที่อารยธรรมโบราณเริ่มเลือนหายไปพร้อมๆ กับการรุกคืบของนวัตกรรมใหม่ๆ การขยายตัวของอาณาจักรต่างๆ ที่ไม่จำกัดแค่เพียงภาคพื้นทวีปเดียวกัน ร่วมกันค้นพบสิ่งใหม่ๆ ไปกับหนังสือเล่มนี้ด้วยกัน
Medieval World โลกยุคกลาง
Medieval World โลกยุคกลาง

Jane Bingham / Fiona Chandler / Sam Taplin / ลอองทิพย์ อัมรินทร์รัตน์
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 112 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

กลับไปสู่โลกที่เต็มไปเต็มสิ่งที่รอคอยการค้นพบ “โลกยุคกลาง” โลกแห่งการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และการรบพุ่ง หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้สำรวจโลกแห่งอารยะทั้งภาพชีวิตความเป็นอยู่ ความคิดความเชื่อ รวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ พร้อมภาพประกอบที่ทำให้เกิดจินตนาการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมเดินทางไปกับเรา เพื่อเข้าสู่โลกยุคกลางหรือยัง?
Ancient World โลกยุคโบราณ
Ancient World โลกยุคโบราณ

Fiona Chandler / ลอองทิพย์ อัมรินทร์รัตน์
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 22x28 ซม.

คุณทำมัมมี่เป็นหรือเปล่า? แล้วการวางหินใหญ่ๆ อย่างสโตนเฮนจ์ล่ะ... ทำเป็นไหม “โลกยุคโบราณ” จะพาคุณไปสู่โลกยุคที่สร้างความมหัศจรรย์ให้กับโลกมากมาย ก้าวไปสู่จุดแรกเริ่มของสังคมมนุษย์พร้อมๆ กับหนังสือโลกยุคโบราณ หนังสือที่จะทำให้เห็นภาพของการตั้งรกรากของมนุษย์ในอดีต เหตุผลของการตั้งถิ่นฐานที่อยู่ จุดเริ่มต้นของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ และการล่มสลาย สถาปัตยกรรมและองค์ความรู้ที่ยังเหลือจนถึงปัจจุบัน มาค้นหาคำตอบกับเรา แล้วคุณจะรู้เอง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว