Bronwyn Fryer : 1 รายการ
กรณีศึกษา การบริหารการตลาด
กรณีศึกษา การบริหารการตลาด

Bronwyn Fryer / สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 228 หน้า

ชุดกรณีศึกษาด้านการบริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี้ จะแสดงให้คุณเห็นว่า บรรดาผู้นำทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในปัจจุบัน จะตัดสินใจแก้ปัญหาทางด้านการจัดการอันสุดหินได้อย่างไร ภายในเล่มจะประกอบด้วยปัญหาทางด้านการบริหารที่เกิดขึ้นได้จริงในงานประจำวันรวมถึง 6 กรณีศึกษา ซึ่งแต่ละกรณีศึกษาก็จะมีคำตอบและรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนในหลาย ๆ มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำองค์กรรดับโลก
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว