จิรพล สินธุนาวา, ดร. : 2 รายการ
The Atlas of Climate Change การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ (ปกแข็ง)
The Atlas of Climate Change การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ (ปกแข็ง)

Kirstin Dow / Thomas E.Downing / จิรพล สินธุนาวา, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 495 บาท, จำนวน 124 หน้า, ขนาด 21.5x27.5 ซม.

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ทุกวันนี้โลกของเรากำลังร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มว่าจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกร้อนที่สุดในรอบพันปี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกบอกกับเราว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายในแทบทุกพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

“การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ : ความอยู่รอดของมวลมนุษย์” เป็นหนังสือที่นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ที่จะช่วยให้ผู้คนทั่วไปได้เริ่มก้าวแรกในการทำความเข้าใจถึงประเด็นหลักของการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ ประกอบไปด้วยแผนภาพและตาราง ซึ่งแสดงเนื้อหาหลักของข้อถกเถียงที่เกี่ยวกับกระบวนการทางกายภาพ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการรับมือกับสิ่งที่โลกกำลังเผชิญหน้าอย่างท้าทาย
The Atlas of Climate Change การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ (ปกอ่อน)
The Atlas of Climate Change การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ (ปกอ่อน)

Kirstin Dow / Thomas E.Downing / จิรพล สินธุนาวา, ดร.
สำนักพิมพ์ ปาเจรา
ราคาปก 395 บาท, จำนวน 124 หน้า, ขนาด 21.5x27.5 ซม.

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ทุกวันนี้โลกของเรากำลังร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มว่าจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกร้อนที่สุดในรอบพันปี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกบอกกับเราว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายในแทบทุกพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

“การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ : ความอยู่รอดของมวลมนุษย์” เป็นหนังสือที่นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ที่จะช่วยให้ผู้คนทั่วไปได้เริ่มก้าวแรกในการทำความเข้าใจถึงประเด็นหลักของการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ ประกอบไปด้วยแผนภาพและตาราง ซึ่งแสดงเนื้อหาหลักของข้อถกเถียงที่เกี่ยวกับกระบวนการทางกายภาพ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการรับมือกับสิ่งที่โลกกำลังเผชิญหน้าอย่างท้าทาย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว