Rudyard Kipling : 2 รายการ
นิทานตำนานสัตว์ (ปกแข็ง)
นิทานตำนานสัตว์ (ปกแข็ง)

Rudyard Kipling / พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์ / เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร
สำนักพิมพ์ เรือนปัญญา
ราคาปก 380 บาท, จำนวน 208 หน้า, ขนาด 18x23.5 ซม.

รัดยาร์ด คิปลิง ผู้เคยเขียนเมาคลี ลูกหมาป่า ได้รับยกย่องเป็นศิลปินเกียรติยศของประชาชนและกวีแห่งเครือจักรภพ สำหรับนิทานตำนานสัตว์ เล่าถึงที่มาของลักษณะเฉพาะสัตว์ประเภทต่างๆ อย่างมีอารมณ์ขัน มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นภาษาแบบเด็กๆ วรรณกรรมตำนานสัตว์ที่รักษาและถนอมกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆ ให้บริสุทธิ์ คงความมหัศจรรย์ ความประทับใจกับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างสมบูรณ์ เช่น ทำไมปลาวาฬจึงไม่กินคน ทำไมแรดจึงหนังย่น ผีเสื้อกระทืบเท้า เป็นต้น นอกจากจะเป็นฉบับภาษาไทยฉบับแรก และเป็นฉบับที่จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 100 ปี ของวรรณกรรมคลาสสิกสำหรับเยาวชนโดยนักเขียนรางวัลโนเบลเรื่องนี้ รูปแบบเล่มยังได้ใช้ต้นฉบับดั้งเดิมของ รัดยาร์ด คิปลิง จากสำนักพิมพ์จอร์จ เอ็น.โมแรง คัมปะนี พ.ศ. 2445 และต้นบับภาพประกอบสีของ โจเซฟ ไมเคิล กลีสัน จากสำนักพิมพ์ ดับเบิลเดย์ แอนด์ คัมปะนี พ.ศ. 2455
นิทานตำนานสัตว์ (ปกอ่อน)
นิทานตำนานสัตว์ (ปกอ่อน)

Rudyard Kipling / พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์ / เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร
สำนักพิมพ์ เรือนปัญญา
ราคาปก 280 บาท, จำนวน 208 หน้า, ขนาด 18x23.5 ซม.

รัดยาร์ด คิปลิง ผู้เคยเขียนเมาคลี ลูกหมาป่า ได้รับยกย่องเป็นศิลปินเกียรติยศของประชาชนและกวีแห่งเครือจักรภพ สำหรับนิทานตำนานสัตว์ เล่าถึงที่มาของลักษณะเฉพาะสัตว์ประเภทต่างๆ อย่างมีอารมณ์ขัน มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นภาษาแบบเด็กๆ วรรณกรรมตำนานสัตว์ที่รักษาและถนอมกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆ ให้บริสุทธิ์ คงความมหัศจรรย์ ความประทับใจกับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างสมบูรณ์ เช่น ทำไมปลาวาฬจึงไม่กินคน ทำไมแรดจึงหนังย่น ผีเสื้อกระทืบเท้า เป็นต้น นอกจากจะเป็นฉบับภาษาไทยฉบับแรก และเป็นฉบับที่จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 100 ปี ของวรรณกรรมคลาสสิกสำหรับเยาวชนโดยนักเขียนรางวัลโนเบลเรื่องนี้ รูปแบบเล่มยังได้ใช้ต้นฉบับดั้งเดิมของ รัดยาร์ด คิปลิง จากสำนักพิมพ์จอร์จ เอ็น.โมแรง คัมปะนี พ.ศ. 2445 และต้นบับภาพประกอบสีของ โจเซฟ ไมเคิล กลีสัน จากสำนักพิมพ์ ดับเบิลเดย์ แอนด์ คัมปะนี พ.ศ. 2455
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว