Martin Perry : 1 รายการ
กระตุ้นความมั่นใจให้ทำงาน
กระตุ้นความมั่นใจให้ทำงาน

Martin Perry / ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 248 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

เพราะความมั่นใจมีอยู่ในตัวเราทุกคน จงเรียนรู้วิธีที่จะกระตุ้นความมั่นใจให้ทำงาน ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ 10 ขั้นตอน ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่มั่นใจกว่าเดิม !
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว