กุลยา ตันติผลาชีวะ, ดร. : 4 รายการ
ปัญหาน่ารู้ ของลูกปฐมวัย
ปัญหาน่ารู้ ของลูกปฐมวัย

กุลยา ตันติผลาชีวะ, ดร.
สำนักพิมพ์ เรือนปัญญา
ราคาปก 145 บาท, จำนวน 176 หน้า, ขนาด 14.5x21 ซม.

เด็กปฐมวัยช่วง 6 ขวบแรกเป็นวัยที่มีพัฒนาการต่อจากทารก เป็นวัยที่สำคัญต่อการพัฒนามาก เนื่องจากเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา และภาษา ที่พ่อแม่ต้องสังเกตและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก ที่บางครั้งการเลี้ยงดูของพ่อแม่อาจเป็นการสร้างปัญหาให้กับเด็กได้ ถ้าเลี้ยงลูกไม่ถูกต้อง หรือความต้องการของพ่อแม่ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ของเด็กปฐมวัยได้เช่นกัน พร้อมนำประสบการณ์ที่ได้พบจริงมานำเสนอเพื่อให้พ่อแม่เข้าใจ และสามารถนำไปปฎิบัติให้ถูกต้อง ก่อนที่จะเป็นปัญหาลุกลามจนแก้ไขยาก
ทำไมเด็กก้าวร้าวรุนแรง
ทำไมเด็กก้าวร้าวรุนแรง

กุลยา ตันติผลาชีวะ, ดร.
สำนักพิมพ์ เรือนปัญญา
ราคาปก 145 บาท, จำนวน 176 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

พฤติกรรมก้าวร้าวนับวันจะเพิ่มมากขึ้นและรุนแรง มากขึ้นในอดีตนักเรียนช่างกลตีกัน แต่ปัจจุบันเด็ก มัธยมและเด็กประถมก็ตีกัน ไม่เฉพาะเด็กชายเท่านั้น ปัจจุบันเด็กหญิงก็ตบตีกัน และทำร้ายกันอย่างรุนแรง นอกจากนี้สื่อโทรทัศน์และวีดิโอเกมก็เป็นอีกสาเหตุ หนึ่งที่ทำให้เด็กสั่งสมพฤติกรรมก้าวร้าวได้เช่นกัน หนังสือเล่มนี้จะช่วยอธิบายความต่าง ๆ เกี่ยวกับ ความก้าวร้าวรุนแรง กำเนิดความก้าวร้าว เหตุส่งเสริม ความรุนแรง และการลดพฤติกรรมก้าวร้าว นอกจากนี้ ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการกล่อมเกลานิสัยและการปลูก นิสัยที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ควบคุมกำกับตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อื่นได้ หากเด็กมีนิสัยที่ดีแล้ว ปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น ตามมา และความก้าวร้าวรุนแรงก็จะลดน้อยถอยลงตาม ไปด้วยเช่นกัน
สูงวัยด้วยใจสุข
สูงวัยด้วยใจสุข

กุลยา ตันติผลาชีวะ, ดร.
สำนักพิมพ์ เรือนปัญญา
ราคาปก 135 บาท, จำนวน 136 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือ สูงวัยด้วยใจสุข เล่มนี้ ได้กล่าวถึง ภาวะจิตใจในวัยสูงอายุ ซึ่งมีทั้งวิกฤติวัยสูงอายุ ความเครียดในผู้สูงอายุ วัยเกษียณ และภาวะจิตใจ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการปรับตัวปรับใจให้พร้อมและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งผู้สูงอายุสามารถใช้เป็นแนว ทางการพัฒนาสุขภาพจิตพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ได้อย่างสุขสบายและสูงวัยด้วยใจสุข
สุขกายกับวัยสูงอายุ
สุขกายกับวัยสูงอายุ

กุลยา ตันติผลาชีวะ, ดร.
สำนักพิมพ์ เรือนปัญญา
ราคาปก 145 บาท, จำนวน 168 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือ สุขกายกับวัยสูงอายุ เล่มนี้ ได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และการดูแลสุขภาพ กายในด้านต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ เช่น การกิน การ ออกกำลังกาย การดูแลสมดุลร่างกาย และที่สำคัญคือ การตรวจสุขภาพร่างกาย ซึ่งผู้สูงอายุสามารถนำแนวคิด จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้และปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ ของตนเองได้อย่างง่าย ๆ เพื่อให้สุขกายกับวัยสูงอายุ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว