สยุมพร เค-ไพบูลย์, ดร. : 2 รายการ
อาหารเสริมพฤติกรรม ที่พ่อแม่เลือกทำให้ลูกได้
อาหารเสริมพฤติกรรม ที่พ่อแม่เลือกทำให้ลูกได้

สยุมพร เค-ไพบูลย์, ดร.
สำนักพิมพ์ เรือนปัญญา
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 112 หน้า, ขนาด 14 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีของด็ก และเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นหนังสือจะแนะวิธีสร้างพฤติกรรมที่ดีในลักษณะต่างๆ สามารถเลือกอ่านและปฏิบัติตามพฤติกรรมที่ต้องการเสริมสร้างในตัวเด็กหนังสือเล่มนี้ จะสร้างความเข้าใจให้รู้ถึงเหตุและผลต่อลักษณะการกระทำเป็นตัวอย่าง ผลกระทบต่อความคิด ความเข้าใจ ที่จะส่งผลต่อนิสัยหรือพฤติกรรมต่างๆของเด็กให้ความเข้าใจต่อสภาวะแนวความคิดสุขภาพจิตของเด็กได้ ป้องกันความบกพร่องต่อสุขภาพจิตอันอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กได้
เมนูความดีที่พ่อแม่เลือกได้
เมนูความดีที่พ่อแม่เลือกได้

สยุมพร เค-ไพบูลย์, ดร.
สำนักพิมพ์ เรือนปัญญา
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 104 หน้า, ขนาด 14 x 21 ซม.

เป็นความดีชนิดต่างๆ ที่พ่อแม่และผู้ใกล้ชิดเด็กสามารถเลือกให้แก่เด็ก ตามความต้องการ ตามความเหมาะสมแก่วัย เช่น อยากให้ลูกนิสัยดี ก็เลือกเมนูนิสัย เป็นต้นหนังสือจะแนะวิธีสร้างความดีในลักษณะต่างๆ ที่เปรียบเสมือนเมนูอาหาร สามารถเลือกนำมาเสริ์ฟใส่ในตัวเด็กได้ตามวัยหนังสือเล่มนี้จะสร้างความเข้าใจ ให้รู้ถึงเหตุผลและผลต่อลักษณะการกระทำเป็นตัวอย่าง ผลกระทบต่อความคิด ความเข้าใจ ที่จะส่งผลต่อนิสัยหรือพฤติกรรมต่างๆ ของเด็ก
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว