ประไพศรี ศิริจักรวาล, รศ.ดร. : 1 รายการ
อาหารเพื่อลูกน้อย
อาหารเพื่อลูกน้อย

ประไพศรี ศิริจักรวาล, รศ.ดร.
สำนักพิมพ์ เรือนปัญญา
ราคาปก 135 บาท, จำนวน 152 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

อาหารมีความสำคัญอย่างมากสำหรับเด็กใน วัยทารกและเด็กเล็ก ซึ่งเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้นการดูแลเด็ก ในช่วงวัยนี้ให้ได้รับอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและสมองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณแม่ขณะตั้งครรภ์ก็ควรให้ความ สำคัญกับการบริโภคอาหารด้วยเช่นกัน เพราะจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมที่ จะดูแลลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารสำหรับลูกน้อยในทุกช่วง วัยแล้ว ยังมีประเด็นคำถาม-คำตอบ ที่คุณพ่อคุณแม่ สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับลูกได้ เพื่อให้ลูกน้อย เติบโตสมวัยและมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี ศักยภาพ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว