สุชาดา โตพึ่งพงศ์ม, เภสัชกรหญิง : 1 รายการ
รู้โรค รู้ยา และการรักษาด้วยตนเอง
รู้โรค รู้ยา และการรักษาด้วยตนเอง

สุชาดา โตพึ่งพงศ์ม, เภสัชกรหญิง
สำนักพิมพ์ เรือนปัญญา
ราคาปก 165 บาท, จำนวน 210 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

รู้โรค รู้ยา เป็นการนำเสนอการเรียนรู้การรักษา และวิธีซื้อยากินเอง พร้อมคำแนะนำ การปฏิบัติตน เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆ รวมการดูแลสุขภาพร่างกาย และการป้องกันอันตรายจากการใช้ยา และการกินยาแต่ละชนิดให้ปลอดภัยด้วยตนเอง แนะวิธีหลีกเลี่ยง ป้องกันรักษา โรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อยากินเอง บอกสาเหตุ และวิธีการดูแลรักษาโรคชนิดต่างๆ ที่เกิดกับผู้ป่วยและการรอบรู้สัญญาณต่างๆ จากการใช้ยา โดยลักษณะของการให้คำปรึกษาเหมือนกำลังสอบถาม พูดคุยกับเภสัชกรด้วยตนเอง อ่านเข้าใจได้ทันที เหมาะสำหรับเก็บเป็นหนังสือสามัญประจำบ้าน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว