Carol Valinejad, Dr. : 1 รายการ
สร้างสุขให้ลูกรัก
สร้างสุขให้ลูกรัก

Carol Valinejad, Dr. / ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 245 บาท, จำนวน 220 หน้า

ลูกน้อยของคุณจะเติบโตขึ้นเป็นเด็กดี มีความสุขทั้งร่างกาย และจิตใจ กลายเป็นเด็กมั่นใจในตนเอง และมีความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมได้อย่างดีเยี่ยมได้ด้วยคำแนะนำดีๆจากหนังสือสร้างสุขให้ลูกรัก โดย ดร. Carol Valinejad ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กในวัยเรียนที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้การสื่อสารกับลูกน้อยในวัยแรกเกิดจนถึงวัยก่อนเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล เหมาะสำหรับพ่อแม่ และผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ให้กับลูกน้อยวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว