กฤษดา ใจเย็น : 4 รายการ
เรียนรู้และปฏิบัติการระบบควบคุมไร้สายบลูทูธ
เรียนรู้และปฏิบัติการระบบควบคุมไร้สายบลูทูธ

ธนกฤต เหมวรางค์กูล / กฤษดา ใจเย็น / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 190 บาท, จำนวน _ หน้า

หนังสือเล่มแรกที่นำเสนอการเรียนรู้เพื่อใช้งานระบบสมองกลฝังตัวกับเทคโนโลยีไร้สายแห่งยุคที่ชื่อ บลูทูธ

  • พร้อมตัวอย่างการทดลอง วงจร และตัวอย่างโปรแกรมภาษาเบสิกของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้จริง และเรียนรู้ได้ไม่ยาก
  • ตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic 2008 Express และ Python สำหรับติดต่อกับบลูทูธของคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก พ็อกเก็ตพีซี และโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้างระบบควบคุมไร้สายผ่านอุปกรณ์สื่อสารร่วมสมัย
  • ตัวอย่างการสร้างไฟล์ติดตั้งสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนพ็อกเก็ตพีซี
Electronic 123
Electronic 123

กฤษดา ใจเย็น
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 79 บาท, จำนวน 95 หน้า

มาเริ่มต้นเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานไปกับคู่มือเล่มนี้ ที่นำเสนอเนื้อหาเบื้องต้นทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคการปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์เช่น การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ , การใช้งานมัลติมิเตอร์ รวมทั้งอัพเดตรายละเอียดของแบตเตอรี่ชนิดต่างๆ ที่มีขายในปัจจุบัน
เขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ด้วย mikroC
เขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ด้วย mikroC

กฤษดา ใจเย็น / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 199 บาท, จำนวน 240 หน้า

นำเสนอการใช้งานและวิธีการพัฒนา โปรแกรมภาษา C ด้วย mikroC คอมไพเลอร์สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC โดยเน้นไปที่เบอร์ PIC16F877 และ PIC16F887 มีคำอธิบายฟังก์ชั่นและไลบรารีที่สำคัญ รวมถึงการทดลองทางฮาร์ดแวร์ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลการทำงานได้ชัดเจน
เรียน-เล่นไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR กับ ATMega8
เรียน-เล่นไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR กับ ATMega8

นคร ภักดีชาติ / กฤษดา ใจเย็น / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 107 บาท, จำนวน _ หน้า

เสนอ การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ในมุมมองที่แตกต่างสำหรับผู้สนใจที่อาจไม่มีพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์มาก่อน สามารถเรียนรู้ผ่านโปรแกรมควบคุมาภาษา C ที่บรรจุไลบรารีและฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน ทำให้การเขียนโปรแกรมภาษา C ทำได้ง่ายมาก
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว