พิเชษฐ์ แสนสม : 1 รายการ
เรียนรู้และปฏิบัติการระบบสื่อสารข้อมูลผ่านระบบบัส RS-485
เรียนรู้และปฏิบัติการระบบสื่อสารข้อมูลผ่านระบบบัส RS-485

พิเชษฐ์ แสนสม / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน _ หน้า

เรียน รู้ระบบควบคุมด้วยการสื่อสารข้อมูลระบบบัส RS-485 ที่ใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้น สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ไกล ต่อพ่วงอุปกรณ์บนระบบได้จำนวนมากในเล่มนำเสนอการเรียนรู้ระบบบัส RS-485 ที่ใช้อุปกรณ์โฮสต์หรือตัวแม่ทั้งที่เป็นคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวลูกหรือสเลฟในแบบจุดต่อจุด และแบบมีตัวลูกหลายตัว เรียนรู้รูปแบบของข้อมูลหรือโปรโตคอล เรียนรู้ผ่านทางโปรแกรมตัวอย่างที่พัฒนาด้วย VB 2005 และตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ในอุปกรณ์สเลฟด้วยภาษา C
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว