วิลาศิณี วิสิทธิ์กาศ : 1 รายการ
ทดลองและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega128 ด้วยภาษา C/C++ กับ Wiring
ทดลองและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega128 ด้วยภาษา C/C++ กับ Wiring

วิลาศิณี วิสิทธิ์กาศ / วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 207 บาท, จำนวน 312 หน้า

นำเสนอการเรียนรู้และใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR เบอร์ ATmega128 ในมุมมองใหม่ด้วยโปรแกรมภาษา C/C++ กับซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สที่ชื่อ Wiring (www.wiring.org.co) ด้วยข้อดีคือเป็นเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ผู้สนใจสามารถสร้างฮาร์ดแวร์และทดลองพัฒนาโปรแกรมได้ด้วยตนเอง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว