โอภาส ศิริครรชิตถาวร : 3 รายการ
เรียนรู้ระบบควบคุมอย่างง่ายด้วยโปรแกรมภาษา C กับ Arduino และ POP-168
เรียนรู้ระบบควบคุมอย่างง่ายด้วยโปรแกรมภาษา C กับ Arduino และ POP-168

โอภาส ศิริครรชิตถาวร / วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 272 หน้า

พบกับการเขียนโปรแกรมภาษา C อย่างง่ายๆ จึงเหมาะทั้งกับมือสมัครเล่นที่อยู่ในสายอาชีพอื่นที่ต้องการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปประยุกต์ใช้กับผลงานของตัวเองและมืออาชีพ ที่ต้องการความสะดวกในการใช้งาน
คู่มือทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ตระกูล ARM7 เบื้องต้นฉบับ LPC2148
คู่มือทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ตระกูล ARM7 เบื้องต้นฉบับ LPC2148

นคร ภักดีชาติ / อรรถพล บุญยะโภคา / โอภาส ศิริครรชิตถาวร / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 198 บาท, จำนวน 263 หน้า

บทที่ 1 แนะนำบอร์ดเรียนรู้ JX-2148
บทที่ 2 แนะนำ LPC2148 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต
บทที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมภาษา C
บทที่ 4 ตัวอย่างการทดลองเพื่อเรียนรู้และใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ LPC2148
บทที่ 5 การติดต่อกับ SD การ์ดเบื้องต้น
บทที่ 6 การติดต่อกับโมดูลบลูทูธ
บทที่ 7 การติดต่อกับโมดูลกราฟฟิก LCD
บทที่ 8 การติดต่อคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB ของ LPC2148
เรียนรู้และพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 LPC2148 ด้วยภาษาซี
เรียนรู้และพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 LPC2148 ด้วยภาษาซี

โอภาส ศิริครรชิตถาวร
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า

แนะนำการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษาซี และใช้โปรแกรม Keil uVision3 รุ่นทดลองเป็นตัวคอมไพล์แปลภาษาซีโดยใช้โปรแกรม Philips LPC2000 Flash Utility ในการเขียนโปรแกรมลงตัวไมโครคอนโทรลเลอร์
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว