ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล : 10 รายการ
The PROTOTYPE Magazine
The PROTOTYPE Magazine

ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 75 บาท, จำนวน 80 หน้า, ขนาด 21x29.7 ซม.

TPE MAGAZINE

อีกทางเลือกที่ทำให้ศาสตร์ทางเทคโนโลยีได้มาบรรจบกับ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อรังสรรค์ให้เกิดชิ้นงานหรือแนวคิดใหม่
ที่ทำให้ “อิเล็กทรอนิกส์” เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต
อย่างสร้างสรรค์ของสังคม
เรียนรู้และปฏิบัติการระบบควบคุมไร้สายบลูทูธ
เรียนรู้และปฏิบัติการระบบควบคุมไร้สายบลูทูธ

ธนกฤต เหมวรางค์กูล / กฤษดา ใจเย็น / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 190 บาท, จำนวน _ หน้า

หนังสือเล่มแรกที่นำเสนอการเรียนรู้เพื่อใช้งานระบบสมองกลฝังตัวกับเทคโนโลยีไร้สายแห่งยุคที่ชื่อ บลูทูธ

  • พร้อมตัวอย่างการทดลอง วงจร และตัวอย่างโปรแกรมภาษาเบสิกของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้จริง และเรียนรู้ได้ไม่ยาก
  • ตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic 2008 Express และ Python สำหรับติดต่อกับบลูทูธของคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก พ็อกเก็ตพีซี และโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้างระบบควบคุมไร้สายผ่านอุปกรณ์สื่อสารร่วมสมัย
  • ตัวอย่างการสร้างไฟล์ติดตั้งสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนพ็อกเก็ตพีซี
ทดลองและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega128 ด้วยภาษา C/C++ กับ Wiring
ทดลองและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega128 ด้วยภาษา C/C++ กับ Wiring

วิลาศิณี วิสิทธิ์กาศ / วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 207 บาท, จำนวน 312 หน้า

นำเสนอการเรียนรู้และใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR เบอร์ ATmega128 ในมุมมองใหม่ด้วยโปรแกรมภาษา C/C++ กับซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สที่ชื่อ Wiring (www.wiring.org.co) ด้วยข้อดีคือเป็นเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ผู้สนใจสามารถสร้างฮาร์ดแวร์และทดลองพัฒนาโปรแกรมได้ด้วยตนเอง
เรียนรู้ระบบควบคุมอย่างง่ายด้วยโปรแกรมภาษา C กับ Arduino และ POP-168
เรียนรู้ระบบควบคุมอย่างง่ายด้วยโปรแกรมภาษา C กับ Arduino และ POP-168

โอภาส ศิริครรชิตถาวร / วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 272 หน้า

พบกับการเขียนโปรแกรมภาษา C อย่างง่ายๆ จึงเหมาะทั้งกับมือสมัครเล่นที่อยู่ในสายอาชีพอื่นที่ต้องการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปประยุกต์ใช้กับผลงานของตัวเองและมืออาชีพ ที่ต้องการความสะดวกในการใช้งาน
คู่มือทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ตระกูล ARM7 เบื้องต้นฉบับ LPC2148
คู่มือทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ตระกูล ARM7 เบื้องต้นฉบับ LPC2148

นคร ภักดีชาติ / อรรถพล บุญยะโภคา / โอภาส ศิริครรชิตถาวร / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 198 บาท, จำนวน 263 หน้า

บทที่ 1 แนะนำบอร์ดเรียนรู้ JX-2148
บทที่ 2 แนะนำ LPC2148 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต
บทที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมภาษา C
บทที่ 4 ตัวอย่างการทดลองเพื่อเรียนรู้และใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ LPC2148
บทที่ 5 การติดต่อกับ SD การ์ดเบื้องต้น
บทที่ 6 การติดต่อกับโมดูลบลูทูธ
บทที่ 7 การติดต่อกับโมดูลกราฟฟิก LCD
บทที่ 8 การติดต่อคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB ของ LPC2148
เขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ด้วย mikroC
เขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ด้วย mikroC

กฤษดา ใจเย็น / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 199 บาท, จำนวน 240 หน้า

นำเสนอการใช้งานและวิธีการพัฒนา โปรแกรมภาษา C ด้วย mikroC คอมไพเลอร์สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC โดยเน้นไปที่เบอร์ PIC16F877 และ PIC16F887 มีคำอธิบายฟังก์ชั่นและไลบรารีที่สำคัญ รวมถึงการทดลองทางฮาร์ดแวร์ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลการทำงานได้ชัดเจน
เรียนรู้และปฏิบัติการระบบสื่อสารข้อมูลผ่านระบบบัส RS-485
เรียนรู้และปฏิบัติการระบบสื่อสารข้อมูลผ่านระบบบัส RS-485

พิเชษฐ์ แสนสม / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน _ หน้า

เรียน รู้ระบบควบคุมด้วยการสื่อสารข้อมูลระบบบัส RS-485 ที่ใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้น สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ไกล ต่อพ่วงอุปกรณ์บนระบบได้จำนวนมากในเล่มนำเสนอการเรียนรู้ระบบบัส RS-485 ที่ใช้อุปกรณ์โฮสต์หรือตัวแม่ทั้งที่เป็นคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวลูกหรือสเลฟในแบบจุดต่อจุด และแบบมีตัวลูกหลายตัว เรียนรู้รูปแบบของข้อมูลหรือโปรโตคอล เรียนรู้ผ่านทางโปรแกรมตัวอย่างที่พัฒนาด้วย VB 2005 และตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ในอุปกรณ์สเลฟด้วยภาษา C
เรียน-เล่นไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR กับ ATMega8
เรียน-เล่นไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR กับ ATMega8

นคร ภักดีชาติ / กฤษดา ใจเย็น / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 107 บาท, จำนวน _ หน้า

เสนอ การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ในมุมมองที่แตกต่างสำหรับผู้สนใจที่อาจไม่มีพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์มาก่อน สามารถเรียนรู้ผ่านโปรแกรมควบคุมาภาษา C ที่บรรจุไลบรารีและฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน ทำให้การเขียนโปรแกรมภาษา C ทำได้ง่ายมาก
ทดลองและใช้งาน MB89202 ไมโครคอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง
ทดลองและใช้งาน MB89202 ไมโครคอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง

นคร ภักดีชาติ / วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 197 บาท, จำนวน _ หน้า

รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตสายพันธ์ญี่ปุ่นที่มีหน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์ 16 บิต หน่วยความจำโปรแกรม 16 กิโลไบต์ พร้อมโมดูลฟังก์ชั่นพิเศษมากมายเทียบชั้นกับไมโครฯ รุ่นใหญ่ พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา C พร้อมตัวอย่างการทดลองและประยุกต์ใช้งาน
เรียนรู้และปฎิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 แบบแฟลช ฉบับ AT89C5x/AT89Sxxx
เรียนรู้และปฎิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 แบบแฟลช ฉบับ AT89C5x/AT89Sxxx

วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
สำนักพิมพ์ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 455 หน้า

ตำราMCS-51 แบบแฟลช ของ Atmel ใน รูปแบบภาษาแอสเซมบลี ที่ปรับปรุงเป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยเปลี่ยนซอฟต์แวร์ในการพัฒนามาเป็น M-IDE Studio เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมการทดลองที่มีความหลากหลาย เนื้อหาภายในแบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 กล่าวถึงสถาปัตยกรรมและชุดคำสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
ส่วนที่ 2 กล่าวถึงารเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี และการทดลองทางซอฟต์แวร์
ส่วนที่ 3 กล่าวถึงการทดลองทางฮาร์ดแวร์ เริ่มด้วยการแนะนำเครื่องมือการทดลองทางฮาร์ดแวร์ และตามติดด้วยการทดลองอีกมากมาย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว