Edward Hallowell : 1 รายการ
กลวิธีการจัดการความเครียดสำหรับผู้นำ (Managing Stress)
กลวิธีการจัดการความเครียดสำหรับผู้นำ (Managing Stress)

Edward Hallowell / ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 140 หน้า, ขนาด 5.78x8.26 นิ้ว

ความเครียด เป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในระหว่างการทำงาน คงจะดีไม่น้อย หากคุณสามารถควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ !

หนังสือเล่มนี้คือตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ความเครียดที่เกิดจากการทำงานได้

- ค้นหาสาเหตุของความเครียดและความวิตกกังวล
- เรียนรู้วิธีการแปรเปลี่ยนความเครียดและความวิตกกังวลไปสู่การทำงานที่ทรงประสิทธิผล
- ช่วยเหลือผู้อื่นเอาชนะความเครียดและความวิตกกังวล
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว