Thomas L. Brown : 1 รายการ
เทคนิคการมอบหมายงาน (Delegating Work)
เทคนิคการมอบหมายงาน (Delegating Work)

Thomas L. Brown / นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 118 หน้า, ขนาด 5.78x8.26 นิ้ว

บนโต๊ะทำงานของคุณมักจะมีงานกองสุมเต็มโต๊ะอยู่เสมอ ? คุณต้องทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ เพราะงานนี้เป็นงานที่มีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้ ?

หากคำตอบของคุณคือ ใช่ ! คุณจำเป็นต้องมอบหมายงานบางส่วนให้เพื่อนร่วมงานของคุณรับช่วงต่อบ้างแล้ว หนังสือเล่มนี้คือตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถกำหนดว่างานอะไรที่คุณควรจะมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบแทน, วิธีการมอบหมายงานและการตรวจสอบความคืบหน้าของงาน, วิธีจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับงานที่คุณมอบหมายไปแล้ว
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว