Patty McManus : 1 รายการ
เทคนิคการสอนงาน (Coaching People)
เทคนิคการสอนงาน (Coaching People)

Patty McManus / จิตรลดา สิงห์คำ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 100 หน้า, ขนาด 5.78x8.26 นิ้ว

หากคุณกำลังมองหาวิธีการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาศักยภาพการทำงานของทีมงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิม และต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการสอนงานที่ทรงประสิทธิผล

หนังสือเล่มนี้คือตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถ

- ตัดสินใจเลือกเวลาที่เหมาะสมต่อการสอนงานได้
- เริ่มกำหนดวาระการสอนงานอย่างตรงจุดมุ่งหมาย
- ปรับเปลี่ยนการสอนงานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว