David Hodgson : 1 รายการ
ไขรหัสบุคลิกภาพ ! (The Buzz)
ไขรหัสบุคลิกภาพ ! (The Buzz)

David Hodgson / นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 258 หน้า, ขนาด 5.78x8.26 นิ้ว

คุณอาจเป็นคนชอบค้นหาความจริง ช่างคิดวิเคราะห์ คิดเป็นเหตุเป็นผล เป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบตามใคร มีจินตนาการสูง และเป็นนักแก้ปัญหาตัวยง แบบนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อก้องโลกอย่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ !

หรือคุณอาจเป็นคนช่างคิดช่างไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะพูดแสดงความคิดเห็นอย่างนักฟุตบอลชื่อดังชาวอังกฤษ เดวิด เบคแฮม !

รู้จักตนเองให้มากขึ้น เพื่อที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่แฝงเร้นในตัวคุณ ด้วยสุดยอดแบบทดสอบด้านชี้วัดและประเมินบุคลิกภาพ โดย เดวิด ฮอดจ์สัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการโปรแกรมสมองด้วยภาษาจิต (NLP : Neuro Linguistic Programing) ชื่อดังชาวอังกฤษ!
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว