Gregory Berns : 1 รายการ
ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม (Iconoclast)
ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม (Iconoclast)

Gregory Berns / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 310 บาท, จำนวน 344 หน้า, ขนาด 6.12x9.25 นิ้ว

คนค้นคิด หรือคนช่างคิดที่สามารถคิดสร้างสรรค์ได้นั้นจำเป็นต้องเป็นคนที่คิดนอกกรอบ ที่สามารถคิดให้แตกต่างออกไปจากสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่เป็นอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตการออกแบบธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปจนถึงการสร้างกระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ๆ

หนังสือต้นแบบนักคิดนวัตกรรมเล่มนี้ จะให้ทั้งความรู้วิธีการ และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างวิธีการที่นักคิดระดับโลกใช้ในการคิด ที่ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวสู่การเป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่สามารถคิดนอกกรอบได้โดยง่าย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว