ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน, ดร. : 1 รายการ
การใช้ห้องสมุดกับคุณหนู
การใช้ห้องสมุดกับคุณหนู

ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 50 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ใช้เป็นคู่มือในการสอนวิธีการใช้ห้องสมุด และการใช้ห้องสมุดอย่างง่ายสำหรับเด็ก เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว