Tom Wujec : 1 รายการ
อัจฉริยะฉลาดคิด (Five Star Mind)
อัจฉริยะฉลาดคิด (Five Star Mind)

Tom Wujec / อมราลักษณ์ คลธา
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 306 หน้า, ขนาด 5.78x8.26 นิ้ว

“ห้าดาว” เป็นสัญลักษณ์ของ “ความเป็นที่สุด”
สัญลักษณ์นี้จะถูกมอบให้กับ “สิ่งที่เป็นสุดยอด” เท่านั้น !

FIVE STAR MIND

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณพัฒนา
“พลังแห่งการคิดสร้างสรรค์” ที่มีอยู่ในตัวคุณ
ไปสู่ความเป็นสุดยอดระดับ “ ห้าดาว”
ด้วยกิจกรรมเยี่ยมๆ ที่จะช่วย จุดประกาย
เปลวไฟแห่งการคิดสร้างสรรค์
และเพิ่มพลังจินตนาการไปสู่ขีดสุด !

วิธีพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณให้ถึงขีดสุด !
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว